Vi vil bane vejen for at kurere hudsygdomme

LEO Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde og engageret ejer af medicinalvirksomheden LEO Pharma. Fondet har som primært formål at sikre virksomhedens langsigtede udvikling og succes som en global leder inden for dermatologi, der leverer konkurrencedygtige resultater.

Udover ejerskabet af LEO Pharma uddeler Fondet filantropisk støtte til international forskning i hud og hudsygdomme og arbejder for at gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning.

Fondet har en formue på ca. 16,5 mia. kr. Afkast fra investering af formuen skal sikre evnen til at understøtte LEO Pharmas langsigtede udvikling samt Fondets filantropiske aktiviteter.

Fondet blev grundlagt i 1984 af Knud E. Abildgaard, der dengang var ejer af LEO Pharma.

Indtil 2021, var LEO Fondet eneejer af LEO Pharma. I 2021 bød Fondet Nordic Capital velkommen som minoritetsejer og partner til Fondet, der fortsat er virksomhedens langsigtede, kontrollerende ejer. Partnerskabet med Nordic Capital skal bidrage til LEO Pharmas udvikling og styrke virksomhedens position inden for medicinsk dermatologi.

Tal, der gør en forskel

1984

årstal LEO Fondet blev stiftet

217

mio. kr. i bevillinger til hudforskning i 2023

16,5

mia. kr. i finansielle aktiver i 2023

656

mio. kr. i bevillinger og priser til hudforskning siden 2019

193

bevillinger og priser siden 2019

20

lande som har modtaget bevillinger

Sådan baner vi vejen…

Huden er med sine to kvadratmeter og mange funktioner et vitalt organ for kroppen. Den fungerer som forsvarsværk mod alt fra infektioner til sol og kulde. Men hvad sker der i huden, når for eksempel eksem, allergi og psoriasis opstår? Hudsygdomme er blandt de mest almindelige sundhedslidelser og rammer omkring hver tredje af os. Vi er blevet væsentlig bedre til at behandle de omkring 3.000 hudsygdomme, der findes, men mange patienter mangler stadig effektiv behandling.

Den udfordring sætter LEO Fondet øget fokus på i sine ambitioner for Fondets samlede aktiviteter frem mod 2030, der har fokus på at bane vejen for at kurere hudsygdomme

Fire ambitioner med ønsket om at bane vejen for at kurere hudsygdomme, er omdrejningspunkt frem mod 2030. Ambitionerne bygger på vores fundats og en rig historie med forskning i og behandling af hudsygdomme som omdrejningspunkt.

Hvad gør vi?

Støtte til forskning

LEO Fondet er i dag en af de største private bidragsydere til forskning i huden og dens sygdomme på hospitaler og uni-versiteter verden over.

Vi støtter uafhængig forskning samt initiativer omkring forskningen, der skaber et stærkt udgangspunkt for fremtidens forskningsmiljøer.

Engageret ejerskab

LEO Fondet er en engageret og ambitiøs ejer af medicinalvirksomheden LEO Pharma og understøtter virksomhedens udvikling som en global leder inden for medicinsk dermatologi, der leverer fremragende resultater.

Investeringer

Forvaltningen af de finansielle aktiver skal skabe et attraktivt afkast, der kan sikre løbende økonomisk kapacitet til at understøtte LEO Pharmas langsigtede videreførelse og strategiske udvikling samt LEO Fondets voksende filantropiske aktiviteter.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en grundlæggende komponent på tværs af aktiviteter. Udover at forbedre livet for mennesker med hudsygdomme, ønsker vi at bidrage til bæredygtig udvikling ved aktivt at tage ansvar for god governance, diversitet og inklusion samt klima.

400 års historie

Fondets historie trækker tråde tilbage til dengang i 1620, da Kong Christian IV gav Løve Apoteket i København kongelig bevilling.

LEO Fondet blev grundlagt i 1984 af Dr.h.c. Knud E. Abildgaard, der dengang var ejer af LEO Pharma. Formålet var at sikre LEO Pharmas fremtid som en uafhængig, forskningsbaseret medicinalvirksomhed.

Knud E. Abildgaard overtog virksomheden i 1939, efter at grundlæggeren, Abildgaards svigerfar, farmaceut August Kongsted døde.

Kongsted havde etableret LEO Pharma i sit apotek, Løve Apoteket, i København i 1908 og blev på den måde én af grundlæggerne af den danske medicinalindustri.

Foruden sin egen virksomhed var Kongsted med til at starte Nordisk Insulinlaboratorium (der senere blev til Novo Nordisk).

Under Abildgaards ejerskab udvikler LEO Pharma sig til en international, ekspansiv og innovativ virksomhed med salg og produktion over hele verden.

I 1970’erne annoncerer Abildgaard sine planer om at oprette en fond for at sikre videreførelsen af sit livsværk.

Hans ønske er, at LEO Pharma skal forblive uafhængig og i stand til yderligere at styrke sin position som en succesrig, international medicinalvirksomhed.

Planerne bliver til virkelighed i 1984, hvor Abildgaard og hans hustru donerer deres aktier i LEO Pharma til LEO Fondet.

Fondets primære formål er at sikre LEO Pharmas langsigtede succes og uafhængighed og samtidig støtte uafhængig forskning inden for medicin, kemi og/eller farmaci gennem filantropiske bevillinger.

Knud Abildgaard og hans hustru dør begge i 1986.

Takket være LEO Fondets langsigtede perspektiv og engagerede ejerskab har LEO Pharma udviklet sig til at være en førende leverandør af dermatologiske lægemidler, der hjælper millioner af patienter verden over.

Vores værdier reflekterer arv og ambitioner

Integritet

Vi er en transparent og ansvarlig aktør, man kan regne med. Vi står på mål for det, vi siger og gør.

Dedikation

Vi arbejder langsigtet og målrettet på at gøre en vedvarende forskel inden for de områder, vi engagerer os i.

Ambition

Vi sætter barren højt og har modet til at gå nye veje for at skabe resultater, der bidrager til at udvikle samfundet.

Tal, der gør en forskel

Få indblik i Fondets forskellige nøgletal for bevillinger, priser, administrationsomkostninger mv.

To symposier modtager de første Research Networking Grants

Læs artikel

Nye børnebøger formidler store danske videnskabsfolks liv og opdagelser

Læs artikel

To symposier modtager de første Research Networking Grants

Læs artikel

Nye børnebøger formidler store danske videnskabsfolks liv og opdagelser

Læs artikel

Amerikansk hudforsker modtager den prestigefulde LEO Fondet pris

Læs artikel

LEO Fondet byder ny kommunikationsrådgiver og redaktør velkommen

Læs artikel

Vil du være med til at udvikle og styrke LEO Fondets filantropiske aktiviteter?

Læs artikel