Vi vil bane vejen for at kurere hudsygdomme

LEO Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde og engageret ejer af medicinalvirksomheden LEO Pharma. Fondet har som primært formål at sikre virksomhedens langsigtede udvikling og succes som en global leder inden for dermatologi, der leverer konkurrencedygtige resultater.

Udover ejerskabet af LEO Pharma uddeler Fondet filantropisk støtte til international forskning i hud og hudsygdomme og arbejder for at gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning.

Fondet har en formue på ca. 16 mia. kr. Afkast fra investering af formuen skal sikre evnen til at understøtte LEO Pharmas langsigtede udvikling samt Fondets filantropiske aktiviteter.

Fondet blev grundlagt i 1984 af Knud E. Abildgaard, der dengang var ejer af LEO Pharma.

Indtil 2021, var LEO Fondet eneejer af LEO Pharma. I 2021 bød Fondet Nordic Capital velkommen som minoritetsejer og partner til Fondet, der fortsat er virksomhedens langsigtede, kontrollerende ejer. Partnerskabet med Nordic Capital skal bidrage til LEO Pharmas udvikling og styrke virksomhedens position inden for medicinsk dermatologi.

Tal, der gør en forskel

1984

årstal LEO Fondet blev stiftet

125

mio. kr. i bevillinger til hudforskning i 2022

16

mia. kr. i finansielle aktiver i 2022

739

mio. kr. i bevillinger og priser til hudforskning siden 2018

140

bevillinger og priser siden 2018

17

lande som har modtaget bevillinger

Vi vil styrke forståelsen og behandlingen af hudsygdomme

Huden er menneskets største organ. En ud af fire personer vil på ethvert givent tidspunkt lide af en hudsygdom – sygdomme som ofte er synlige og stigmatiserende og i nogle tilfælde ligefrem invaliderende.

Der er behov for meget mere forskning for at sikre bedre diagnoser og behandlinger og i bedste fald en kur til de millioner af mennesker, der lever med en hudsygdom.

Vi skaber bæredygtig værdi for mennesker og samfund gennem engageret ejerskab, filantropi og investeringer

Engageret ejerskab

Ved at være en engageret ejer af LEO Pharma og støtte virksomhedens udvikling som en global leder inden for dermatologi, der leverer fremragende resultater.

Filantropi

Ved at støtte den bedste internationale forskning i hudsygdomme og gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning.

Investeringer

Ved at skabe et afkast fra vores formue, der sikrer evnen til at understøtte LEO Pharmas langsigtede udvikling samt Fondets filantropiske aktiviteter.

LEO Pharma

LEO Fondet er kontrollerende ejer af medicinalvirksomheden LEO Pharma A/S

LEO Pharma blev grundlagt i 1908 og udvikler, producerer og sælger lægemidler til patienter med hudsygdomme over hele verden.

I følge LEO Fondets fundats er det vores primære formål at sikre videreførelsen af LEO Pharma​.

400 års historie

Fondets historie trækker tråde tilbage til dengang i 1620, da Kong Christian IV gav Løve Apoteket i København kongelig bevilling.

LEO Fondet blev grundlagt i 1984 af Dr.h.c. Knud E. Abildgaard, der dengang var ejer af LEO Pharma. Formålet var at sikre LEO Pharmas fremtid som en uafhængig, forskningsbaseret medicinalvirksomhed.

Knud E. Abildgaard overtog virksomheden i 1939, efter at grundlæggeren, Abildgaards svigerfar, farmaceut August Kongsted døde.

Kongsted havde etableret LEO Pharma i sit apotek, Løve Apoteket, i København i 1908 og blev på den måde én af grundlæggerne af den danske medicinalindustri.

Foruden sin egen virksomhed var Kongsted med til at starte Nordisk Insulinlaboratorium (der senere blev til Novo Nordisk).

Under Abildgaards ejerskab udvikler LEO Pharma sig til en international, ekspansiv og innovativ virksomhed med salg og produktion over hele verden.

I 1970’erne annoncerer Abildgaard sine planer om at oprette en fond for at sikre videreførelsen af sit livsværk.

Hans ønske er, at LEO Pharma skal forblive uafhængig og i stand til yderligere at styrke sin position som en succesrig, international medicinalvirksomhed.

Planerne bliver til virkelighed i 1984, hvor Abildgaard og hans hustru donerer deres aktier i LEO Pharma til LEO Fondet.

Fondets primære formål er at sikre LEO Pharmas langsigtede succes og uafhængighed og samtidig støtte uafhængig forskning inden for medicin, kemi og/eller farmaci gennem filantropiske bevillinger.

Knud Abildgaard og hans hustru dør begge i 1986.

Takket være LEO Fondets langsigtede perspektiv og engagerede ejerskab har LEO Pharma udviklet sig til at være en førende leverandør af dermatologiske lægemidler, der hjælper millioner af patienter verden over.

Vores værdier reflekterer arv og ambitioner

Integritet

Vi er en transparent og ansvarlig aktør, man kan regne med. Vi står på mål for det, vi siger og gør.

Dedikation

Vi arbejder langsigtet og målrettet på at gøre en vedvarende forskel inden for de områder, vi engagerer os i.

Ambition

Vi sætter barren højt og har modet til at gå nye veje for at skabe resultater, der bidrager til at udvikle samfundet.

Tal, der gør en forskel

Få indblik i Fondets forskellige nøgletal for bevillinger, priser, administrationsomkostninger mv.

Vil du hjælpe med at drive kommunikationen omkring vores voksende filantropiske aktiviteter?

Læs artikel

14 hudforskningsprojekter runder bevillingsåret 2023 af

Læs artikel

Vil du hjælpe med at drive kommunikationen omkring vores voksende filantropiske aktiviteter?

Læs artikel

14 hudforskningsprojekter runder bevillingsåret 2023 af

Læs artikel

Tre projekter gøder fremtidens forskertalenter

Læs artikel

Med LEO Fondet på arbejde

Læs artikel

Første Serendipity-bevillinger uddelt

Læs artikel