Engageret ejerskab

LEO Fondet er en dansk erhvervsdrivende fond grundlagt i 1984 med det primære formål at sikre den globale medicinalvirksomhed LEO Pharmas videreførelse.

I overensstemmelse med fundatsen er LEO Fondet den langsigtede, kontrollerende ejer af LEO Pharma, og Fondet udøver et engageret og ambitiøst ejerskab med fokus på at sikre virksomhedens langsigtede udvikling og succes.

Det engagerede ejerskab er baseret på tre hovedprincipper, som guider vores handlinger og adfærd

Dedikation

Som langsigtet, strategisk aktionær er vi forpligtede til at sikre LEO Pharmas udvikling og succes.

  • Vi faciliterer og bidrager til konstruktiv dialog mellem aktionærerne for at sikre tilpasning til virksomhedens langsigtede, strategiske retning.
  • Vi vurderer, udfordrer og understøtter virksomhedens strategiske udvikling.

Ansvarlighed

Vi ønsker at gøre en vedvarende forskel og anser bæredygtighed og integritet som forudsætninger for LEO Pharmas langsigtede succes.

  • Vi værner om virksomhedens grundlæggende værdier og fremmer en kultur baseret på integritet og positiv virksomhedsadfærd.
  • Vi arbejder for at fremme ansvarlig og bæredygtig virksomhedspraksis.

Ambition

Vi sætter barren højt og støtter LEO Pharma i at nå sit fulde potentiale og forbedre behandlingsstandarden for patienter over hele verden.

  • Vi tilskynder virksomheden til at være på forkant med den videnskabelige udvikling og til at sikre kontinuerlig innovation.
  • Vi sikrer vedholdende fokus på, at virksomheden genererer konkurrencedygtige operationelle og finansielle resultater.

Hvordan vi udøver ejerskab

LEO Pharmas bestyrelse fastlægger virksomhedens overordnede strategiske retning og fører tilsyn med virksomhedens daglige ledelse, som varetages af direktionen.

Som majoritetsaktionær sikrer LEO Fondet, at bestyrelsen samlet set har den nødvendige viden, professionelle kompetencer og praktiske erfaring til på bedst mulig vis at varetage virksomhedens interesser og sikre bæredygtig værdiskabelse.

LEO Fondet er direkte repræsenteret med to bestyrelsesmedlemmer i LEO Pharmas bestyrelse og er igennem bestyrelsesmedlemskabet permanent repræsenteret i Vederlags- og Nomineringskomitéen.

Vi engagerer os aktivt med virksomheden på en lang række områder, heriblandt strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater, risikostyring, HR, kultur, vederlag, bæredygtighed og corporate governance.

LEO Pharma A/S

LEO Pharma er en globalt førende virksomhed inden for medicinsk dermatologi. Virksomheden har en robust pipeline og tilbyder en bred vifte af behandlinger og behandlingstyper. LEO Pharma blev dannet i 1908 som Danmarks første medicinalvirksomhed – og med en høj innovationsgrad har man i årtier drevet forskning og udvikling for at kunne tilbyde nye innovative behandlinger til patienter med hudsygdomme.

LEO Pharma headquarters

LEO Gruppen

LEO Gruppen består af LEO Fondet, LEO Holding A/S og LEO Pharma A/S, inklusive selskabets danske og internationale datterselskaber (tilsammen LEO Pharma Gruppen).

LEO Pharma er en privatejet virksomhed, og LEO Fondet (via LEO Holding A/S) ejer mere end 75 % af aktierne og stemmerettighederne i LEO Pharma. De resterende aktier ejes af kapitalfonden Nordic Capital, der er en aktiv og erfaren investor inden for sundhedsområdet på globalt plan. LEO Fondet har etableret et 100 % ejet datterselskab, LEO Holding A/S, til at varetage LEO Fondets investeringsaktiviteter, inkl. ejerskabet af LEO Pharma. LEO Holding ledes af den samme bestyrelse og direktion som LEO Fondet.