LEO Fondets priser - til yngre forskere

Dr Abildgaard Fellowships - til unge lovende forskningsledere

Bevillinger i åben konkurrence - til fremragende hudforskning

Uddannelse og formidling - til fremtidens forskere

Serendipity grants - til nye og uventede opdagelser

Større bevillinger, der sætter hudforskning på landkortet

Huden er menneskets største organ

En ud af fire personer vil på ethvert givet tidspunkt lide af en hudsygdom – sygdomme som ofte er synlige og stigmatiserende og i nogle tilfælde ligefrem invaliderende.

Der er behov for meget mere forskning for at sikre bedre diagnoser og behandlinger og i bedste fald en kur til de millioner af mennesker, der lever med en hudsygdom.

LEO Fondets uddelinger går primært til forskning i ind- og udland, der styrker viden om huden, herunder de medicinske, biologiske, kemiske og farmakologiske mekanismer, der indgår i hudsygdomme.

Vi støtter også forskning om kliniske problemer hos mennesker, der har risiko for at udvikle eller har udviklet en hudsygdom. Det kan fx være, hvordan hudsygdomme påvirker livskvaliteten eller de samfundsmæssige omkostninger.

Derudover støtter vi undervisnings- og formidlingsaktiviteter, der styrker fødekæden af forskere, der er optaget af naturvidenskab.