Vi er et team af dedikerede og erfarne specialister

Som en dansk erhvervsdrivende fond er LEO Fondet uafhængig af eksterne interesser og har ingen ejere eller personlige interessenter.

LEO Fondet har etableret en transparent governance-model med klart definerede roller og ansvar.

Fondet ledes af en bestyrelse og den daglige drift og ledelse står Fondets administrerende direktør for sammen med et team af erfarne og dedikerede specialister.

Organisationsstruktur

Bestyrelse

Fondet ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Syv medlemmer er valgt i overensstemmelse med Fondets fundats, mens fire er repræsentanter valgt af medarbejderne i LEO Pharma A/S i overensstemmelse med gældende lov.

Bestyrelsens sammensætning afspejler de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at sikre, at LEO Fondet bedst opfylder fundatsens formål.

LEO Fondets bestyrelse tilstræber, at mindst 40 % af de fundatsudpegede medlemmer er kvinder, og tilsvarende at mindst 40 % er mænd.

Medlemmerne af LEO Fondets bestyrelse sidder også i bestyrelsen for Fondets helejede datterselskab LEO Holding A/S.

Bestyrelsernes arbejde

Arbejdet med overordnede strategier og Fondets uddelinger håndteres af LEO Fondets bestyrelse, mens aktiviteter vedrørende investeringer og vores engagerede ejerskab af LEO Pharma håndteres af LEO Holdings bestyrelse.

Begge bestyrelser mødes mindst fire gange om året og afholder desuden et årligt seminar for at drøfte og opdatere strategier.

Honorarer

Medlemmer af bestyrelsen såvel som Fondets CEO modtager et fast årligt vederlag og er ikke berettigede til nogen bonus eller anden form for incitamentsbetalinger. Find detaljeret oversigt over vederlag i vores årsrapport (s. 36).

Lars Olsen

Formand

Cand.med., MBA

Indtrådt i bestyrelsen: 2015 (genvalgt i 2019, valgperiode udløber i 2021)

Født: 1965 (M)

Baggrund

 • Executive Vice President, Global Sales & Marketing, LEO Pharma
 • Executive Vice President, Research & Development, LEO Pharma

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, formand
 • LEO Holding A/S Investeringskomité, medlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Eivind Kolding

Næstformand

Cand.jur., Advanced Management Program

Indtrådt i bestyrelsen: 2017 (genvalgt i 2019, valgperiode udløber i 2021)

Født: 1959 (M)

Baggrund

 • CEO, Novo A/S
 • CEO, Danske Bank A/S
 • Group CFO, senere CEO A.P.Møller-Mærsk A/S
 • Advokat, Bornstein & Grønborg

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, næstformand
 • LEO Holding A/S Investeringskomité, medlem
 • Danmarks Skibskredit, formand
 • CASA Group, formand
 • NNIT, bestyrelsesmedlem
 • Axcelfuture, rådgivende bestyrelsesmedlem
 • Altor Fund Manager AB, bestyrelsesmedlem
 • Kunstforeningen Gammel Strand, formand
 • NTG Nordic Transport Group A/S, formand

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Allan C. Dahl

Medarbejderrepræsentant

Principal Professional, LEO Pharma A/S, Cand.scient. (kemi), Ph.d.

Indtrådt i bestyrelsen: 2015 (genvalgt i 2018, valgperiode udløber i 2022)

Født: 1967 (M)

Baggrund

 • Udviklingskemiker, PharmaZell Denmark A/S
 • Udviklingskemiker, GEA Pharmaceutical A/S
 • Udviklingskemiker, H. Lundbeck A/S
 • Forsknings- og udviklingskemiker, Niels Clauson-Kaas A/S

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Anja Boisen

Bestyrelsesmedlem

Professor på DTU Sundhedsteknologi, leder af IDUN Centre of Excellence, Cand.scient. (fysik), Ph.d., Executive Program

Indtrådt i bestyrelsen: 2019 (valgperiode udløber i 2021)

Født: 1967 (K)

Baggrund

 • Leder af VKR Centre of Excellence ‘NAMEC’
 • Sektionsleder, DTU Sundhedsteknologi
 • Udviklingsingeniør, Cantion A/S
 • Lektor, DTU

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Fondet Uddelingskomité, medlem
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, medlem
 • Villum Fonden, bestyrelsesmedlem
 • Lightnovo ApS, bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Cristina Lage

Bestyrelsesmedlem

Cand.merc.

Indtrådt i bestyrelsen: 2016 (genvalgt i 2019, valgperiode udløber i 2021)

Født: 1954 (K)

Baggrund

 • CEO, Unipension
 • CEO, Nordea Invest
 • CEO, Nordea Liv og Pension
 • CEO, TV2
 • CEO, Louisiana
 • CFO, ISS Scandinavia

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Holding A/S, Investeringskomité, formand
 • Arbejdsmiljørådet, formand
 • Topdanmark A/S, bestyrelsesmedlem
 • Topdanmark A/S, medlem af Revisionsudvalget
 • Det Obelske Familiefond, bestyrelsesmedlem
 • C.L. Davids Fond, bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Franck Maréno

Medarbejderrepræsentant

Principal Technician, AP Graduate Laboratory and Biotechnology “Technonome”

Indtrådt i bestyrelsen: 2021 (valgperiode udløber i 2022)

Født: 1977 (M)

Baggrund

 • Operatør, Ferring Pharmaceuticals
 • Fagforeningsrepræsentant, Ferring Pharmaceuticals
 • Tekniker, Cederroth Paramedical
 • Tekniker, LEO Pharma Fucidin API Purification

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
 • LEO Pharma A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Jannie Kogsbøll

Medarbejderrepræsentant

Process Operator, LEO Pharma A/S, Højere handelseksamen

Indtrådt i bestyrelsen: 1998 (genvalgt i 2018, valgperiode udløber i 2022)

Født: 1962 (K)

Baggrund

 • F Group A/S (Fona)

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
 • LEO Pharma A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Karin J. Hamberg

Bestyrelsesmedlem

Senior Vice President, Chief Medical Officer, H. Lundbeck A/S, Cand.med., Toplederuddannelse (INSEAD)

Indtrådt i bestyrelsen: 2019 (valgperiode udløber i 2021)

Født: 1961 (K)

Baggrund

 • Vice President, Medical Affairs & Clinical Development Centers, H. Lundbeck A/S, Danmark
 • Vice President,Clinical Study Execution, H. Lundbeck A/S, Danmark
 • Executive Vice President, CMO, Lifecycle Pharma (nu Veloxis), Hørsholm, Danmark & New York City, USA
 • Vice President, Development, LEO Pharma, Danmark
 • Director, R&D Project Management, LEO Pharma, Danmark

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Fondet Uddelingskomité, medlem
 • European College of Neuropharmacology, medlem
 • International Society for CNS Clinical Trials, medlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Lars Green

Bestyrelsesmedlem

CFO & Executive Vice President, Finance, IT & Legal, Novozymes A/S, Cand.merc., PED, IMD

Indtrådt i bestyrelsen: 2020 (valgperiode udløber i 2021)

Født: 1967 (M)

Baggrund

 • Novozymes A/S, formand for Revisionsudvalget
 • Executive Vice President, Business Services & Compliance, Novo Nordisk
 • Senior Vice President, Finance and Operations, Novo Nordisk Inc., NJ, USA
 • Senior Vice President, Corporate Finance, Novo Nordisk-gruppen
 • Vice President, Corporate Finance, Novo Nordisk-gruppen
 • Director of Finance & IT, Novo Nordisk Pharma Ltd., Tokyo, Japan

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Pharma A/S, bestyrelsesmedlem og medlem af Revisionsudvalget

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Lotte H. Larsen

Medarbejderrepræsentant

Executive Assistant, LEO Pharma A/S, HD-uddannelse

Indtrådt i bestyrelsen: 2018 (valgperiode udløber i 2022)

Født: 1971 (K)

Baggrund

 • Personlig assistent, LEO Pharma
 • Leder af HR Administration, LEO Pharma
 • HR-koordinator, LEO Pharma
 • Projektleder, LEO Pharma

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Peter Schwarz

Bestyrelsesmedlem

Professor, overlæge, dr.med., Specialist i Endokrinologi, medicin og klinisk biokemi, Forskningschef, Endokrinologisk Afdeling, Rigshospitalet

Indtrådt i bestyrelsen: 2017 (genvalgt i 2019, valgperiode udløber i 2021)

Født: 1959 (M)

Baggrund

 • Research Fellow, Harvard Medical School
 • Afdelingsleder, Hvidovre Hospital
 • Professor, Glostrup Hospital

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Fondet, uddelingskomité, formand

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Ingen af bestyrelsens medlemmer ejer aktier, optioner, warrants og lignende i Fondets dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder.

Komitéer

Vi har etableret to permanente komitéer: en uddelingskomité (som en del af LEO Fondet) og en investeringskomité (som en del af LEO Holding A/S). Begge komitéer mødes regelmæssigt. Du kan få overblik over komitéernes medlemmer herunder.

Herudover etableres ad hoc komitéer, når det er relevant til håndtering af specifikke forhold – f.eks. Scientific Evaluation Committee, som evaluerer ansøgninger modtaget i åben konkurrence.

Uddelingskomité

Uddelingskomitéen superviserer alle aktiviteter forbundet med bevillinger og priser og rådgiver bestyrelsen om relevante forhold, herunder uddelingsstrategier og -politikker.

Uddelingskomitéen sikrer desuden, at alle ansøgninger om bevillinger og priser gennemgår en relevant vurdering i overensstemmelse med fondets målsætninger for filantropiske aktiviteter.

Dette omfatter evaluering af ansøgninger foretaget af videnskabelige evalueringskomitéer med eksterne medlemmer, der blandt andet vurderer det videnskabelige emne, der forskes i, ansøgerens kvalifikationer og værtsinstitutionens akademiske standard.

Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om alle bevillinger og priser.

Komitémedlem Titler

Peter Schwarz

Formand for uddelingskomité

Anja Boisen

Medlem af uddelingskomité

Karin Jexner Hamberg

Medlem af uddelingskomité

Investeringskomité

Investeringskomitéen rådgiver bestyrelsen om forhold relateret til investeringer og formueforvaltning. Komitéen forbereder og anbefaler investeringsstrategier og -politikker til bestyrelsen og sørger for, at de bliver implementeret i samarbejde med direktionen.

Komitéen overvåger og gennemgår også relevante interne kontroller, risikostyring og governancemodeller.

Komitémedlem Titler

Cristina Lage

Formand for investeringskomité

Eivind Kolding

Medlem af investeringskomité

Lars Olsen

Medlem af investeringskomité

LEO Fondet

LEO Fondets sekretariat består af et dedikeret team af erfarne specialister.

Peter Haahr

CEO

Administrerende direktør i LEO Fondet siden 2021.

Før dette har Peter haft topstillinger i:

 • Novo Holdings, CFO
 • Novo Nordisk A/S, senest CVP
 • Gudme Rasschou /Panmure Gordon, Senior Equity Analyst
 • BG Bank (i dag Danske Bank), Equity Analyst
 • Sydbank, Equity Analyst

Peter har en kandidatgrad i finansiering og regnskab fra Handelshøjskolen i Aarhus og en Executive MBA fra IMD.

Andre hverv

 • H.C. Andersen Capital, medlem af advisory board
 • NNIT, bestyrelsesmedlem og næstformand
 • House of Denmark A/S, bestyrelsesmedlem og formand

+ 45 32 72 51 10
LinkedIn

Ida Brams

Chief Grant Officer

Ida er ansvarlig for LEO Fondets bevillinger og priser og for Fondets uddelingsstrategi.

Ida har en baggrund fra LEO Pharma, hvor hun blandt andet har arbejdet med FoU, projektledelse og strategi. Inden hun kom til LEO Pharma, arbejdede hun på Carlsberg Laboratorium.

Ida er civilingeniør (kemi) og ph.d. i organisk kemi – begge fra DTU.

Ansat i Fondet siden 2017.

+45 25 66 40 67
ida.brams@leo-foundation.org
LinkedIn

Morten Stampe Christensen

Chief Investment Officer

Morten er ansvarlig for LEO Fondets formueforvaltning og investeringsstrategi. Fondets finansielle aktiver forvaltes i det helejede datterselskab LEO Holding A/S.

Morten har tidligere arbejdet i Danske Bank og BG Bank og beskæftiget sig med lang række af finans- og investeringsrelaterede områder såsom:

 • Investeringsstrategier
 • Formuefordeling
 • Hedgefonde
 • Alternative investeringer
 • Risikostyring

Morten er ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet og kandidat i økonomi fra Aarhus Universitet og University of Southampton.

Ansat i Fondet siden 2017.

Lars Kruse

Scientific Officer

Lars er ansvarlig for at koordinere Fondets uddelinger og håndterer de videnskabelige og administrative aspekter forbundet med bevillinger. Lars arbejder også med udvikling af strategi for uddelinger.

Lars har en videnskabelig baggrund og har arbejdet med akademisk forskning i 16 år – med fokus på alt fra molekylære mekanismer bag migræne over KOL til søvnlidelser og osteoporose.

Lars er cand.scient. i humanbiologi og har en ph.d. i neurovidenskab, begge fra Københavns Universitet.

Ansat i Fondet siden 2017.

+45 30 46 42 91
lars.kruse@leo-foundation.org
LinkedIn

Lars Thørs

Senior Investment Director

Lars er ansvarlig for at forvalte LEO Fondets finansielle aktiver herunder:

 • Aktivallokering
 • Investeringsstrategi
 • Manager selection
 • Alternative investeringer
 • Risk management

Lars har en bred baggrund fra finansverdenen med særligt fokus på investeringsstrategi, risikofyldte aktiver og risikostyring. Han har tidligere arbejdet i Danske Capital, Danica Pension og PFA.

Lars har en HD i både Finansiering og International Ledelse og Økonomi fra Copenhagen Business School.

Ansat i Fondet siden 2018.

info@leo-foundation.org

Pernille Mørch-Sørensen

Executive Assistant

Pernille er ansvarlig for administrative opgaver på tværs af organisationen herunder support til CEO Jesper Mailind.

Pernille har tidligere arbejdet som Direktionssekretær hos Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

Pernille er cand.ling.merc. i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation – Tolk og Translatør i engelsk fra Copenhagen Business School.

Ansat i Fondet siden 2020.

+ 45 20 86 17 84
pernille.moerch@leo-foundation.org
LinkedIn

Peter K. Hansen

Director, Legal and Business Development

Peter er ansvarlig for LEO Fondets juridiske forhold, og han er corporate secretary for fondets bestyrelse. Derudover arbejder han med at udvikle Fondets strategier, partnerskaber og samarbejdsaftaler.

Peter har tidligere arbejdet som advokat hos LEO Pharma og hos Horten Advokatpartnerselskab.

Peter er cand.jur./advokat fra Københavns Universitet.

Ansat i Fondet siden 2017.

+45 25 14 14 14
peter.kjeldsen@leo-foundation.org 
LinkedIn

Signe Krabek

Head of Communication and Public Affairs

Signe er ansvarlig for LEO Fondets kommunikationsaktiviteter herunder intern og ekstern kommunikation, stakeholder relations og public affairs.

Signe har tidligere arbejdet med kommunikation i Villum Fonden og Velux Fonden, Tænketanken DEA og som ekstern lektor ved Copenhagen Business School.

Signe er cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse fra Copenhagen Business School og har en bachelor i virksomhedsstudier og kommunikation fra Roskilde Universitet.

Ansat i Fondet siden 2020.

+ 45 20 49 68 69
signe.krabek@leo-foundation.org
LinkedIn

Stine Wolf Larsen

Finance Manager

Stine er ansvarlig for finansiel planlægning, budgettering, controlling og rapportering, herunder:

 • Årsrapport
 • Budgetter
 • Budgetopfølgning
 • Økonomirapportering

Stine har bred erfaring inden for rapportering og controlling og har tidligere været ansat hos J. Lauritzen A/S, Victoria Properties A/S, SEB og PricewaterhouseCoopers.

Stine er cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School.

Ansat i Fondet siden 2021.

+45 29 25 63 05

stine.larsen@leo-foundation.org

LinkedIn

Viktoria Sværke Rasmussen

Student Assistant

LEO Arkiv og Museum

I en tidligere portnerbolig hos LEO Pharmas hovedkvarter i Ballerup ligger “LEO Historical Archives and Museum”, som LEO Fondet driver. Et museum, et arkiv og en samling, der giver både medarbejdere og interessenter mulighed for at dykke ned historien om LEO Pharma og LEO Fondet – fra 1620 i baglokalerne i det første “Løve Apoteket” til LEO Gruppens nutidige historie.

Sophie Seebach

Head of LEO Historical Archives and Museum

Sophie er chef for LEO Historiske Arkiv og Museum. Et museum, et arkiv og en samling, der skildrer historien om medicinalvirksomheden LEO Pharma og LEO Fondet.

Sophie har en baggrund fra Moesgaard Museum, hvor hun har været museumsinspektør og ansvarlig for museets etnografiske samling. På Moesgaard Museum drev hun desuden bloggen ethnographica.net.

Sophie har en kandidatgrad og en ph.d. i antropologi – begge fra Aarhus Universitet.

Ansat i Fondet siden 2020.

+45 31 12 94 32
sosee@leo-pharma.com
LinkedIn

Arne Mandøe

Senior Historian

Arne er ansvarlig for at videreformidle LEO-gruppens historie gennem LEO Historiske Arkiv og Museum.

Arne har en baggrund fra LEO Pharma A/S og Københavns Universitetsbibliotek.

Arne er bachelor i Skandinavisk Sprog og Litteratur fra Aarhus Universitet og kandidat i Biblioteks- og Informationsvidenskab fra Danmarks Biblioteksskole.

Ansat i Fondet siden 2016.

+45 31 17 65 32
amadk@leo-pharma.com
LinkedIn

Berit Glasser Heede

Historian

Berit arbejder med administrationen af LEO Museets arkiver samt registrering af arkivalier og genstande.

Berit har en baggrund fra LEO Pharma A/S, hvor hun har været ansat i 38 år inden for Global Sales & Marketing, Global Regulatory Affairs og Global Product Supply. Berit startede sin karriere i LEO Frankrig og har siden 2010 været funktionschef i Internal Market Access i Ballerup.

Berit har en kandidatgrad fra Copenhagen Business School og en CBA fra AVT Business School.

Ansat i Fondet siden 2021.

+ 45 22 15 25 64
beghd@leo-pharma.com
LinkedIn

 

Prisvinder med nysgerrigt sind kombinerer sofistikeret teknologi med enestående hudforskning

Læs artikel

Velkomst- og afskedsreception // Peter Haahr og Jesper Mailind

Læs artikel