Vi er et team af dedikerede og erfarne specialister

Som en dansk erhvervsdrivende fond er LEO Fondet uafhængig af eksterne interesser og har ingen ejere eller personlige interessenter.

LEO Fondet har etableret en transparent governance-model med klart definerede roller og ansvar.

Fondet ledes af en bestyrelse og den daglige drift og ledelse står Fondets administrerende direktør for sammen med et team af erfarne og dedikerede specialister.

Organisationsstruktur

Bestyrelse

Fondet ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Syv medlemmer er valgt i overensstemmelse med Fondets fundats, mens fire er repræsentanter valgt af medarbejderne i LEO Pharma A/S i overensstemmelse med gældende lov.

Bestyrelsens sammensætning afspejler de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at sikre, at LEO Fondet bedst opfylder fundatsens formål.

LEO Fondets bestyrelse tilstræber, at mindst 40 % af de fundatsudpegede medlemmer er kvinder, og tilsvarende at mindst 40 % er mænd.

Medlemmerne af LEO Fondets bestyrelse sidder også i bestyrelsen for Fondets helejede datterselskab LEO Holding A/S.

Bestyrelsernes arbejde

Med afsæt i Fondets fundats og formål udarbejder Fondet en samlet strategi, der sætter rammer og retning for Fondets arbejde herunder delstrategier for engageret ejerskab, uddelinger og investeringer. Alle strategier evalueres årligt af Fondets bestyrelse.

Arbejdet med overordnede strategier og Fondets uddelinger håndteres af LEO Fondets bestyrelse, mens aktiviteter vedrørende investeringer og vores engagerede ejerskab af LEO Pharma håndteres af LEO Holdings bestyrelse.

Begge bestyrelser mødes mindst fire gange om året og afholder desuden et årligt seminar for at drøfte og opdatere strategier.

Forretningsorden og bestyrelsesevaluering

Bestyrelsens arbejde reguleres af en forretningsorden, der fastlægger bestyrelsens opgaver, forpligtelser og ansvar.

I overensstemmelse med forretningsordenen evaluerer bestyrelsen årligt bestyrelsens kompetencer og sammensætning for at tilsikre, at den har de kollektive kompetencer, der er nødvendige for at tjene LEO Fondets overordnede formål.

Honorarer

Medlemmer af bestyrelsen såvel som Fondets CEO modtager et fast årligt vederlag og er ikke berettigede til nogen bonus eller anden form for incitamentsbetalinger. Find detaljeret oversigt over vederlag i vores årsrapport (note 3. s. 43).

Lars Olsen

Formand

Cand.med., MBA

Indtrådt i bestyrelsen: 2015 (genvalgt i 2023, valgperiode udløber i 2025)

Født: 1965 (M)

Baggrund

 • Executive Vice President, Global Sales & Marketing, LEO Pharma
 • Executive Vice President, Research & Development, LEO Pharma

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, formand
 • LEO Holding A/S Investeringskomité, medlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Kompetencer

Medicinal, generel ledelse, forskning og udvikling, salg og marketing

Eivind Kolding

Næstformand

Cand.jur., Advanced Management Program

Indtrådt i bestyrelsen: 2017 (genvalgt i 2023, valgperiode udløber i 2025)

Født: 1959 (M)

Baggrund

 • CEO, Novo A/S
 • CEO, Danske Bank A/S
 • Group CFO, senere CEO A.P.Møller-Mærsk A/S
 • Advokat, Bornstein & Grønborg

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, næstformand
 • LEO Holding A/S Investeringskomité, medlem
 • Danmarks Skibskredit, formand
 • NNIT, bestyrelsesmedlem
 • Axcelfuture, rådgivende bestyrelsesmedlem
 • Altor Fund Manager AB, bestyrelsesmedlem
 • Kunstforeningen Gammel Strand, formand
 • NTG Nordic Transport Group A/S, formand
 • DAFA Group A/S, formand
 • MFT Energy A/S, formand

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Kompetencer

Generel ledelse, finansielle forhold, jura

Allan C. Dahl

Medarbejderrepræsentant

Principal Professional, LEO Pharma A/S, Cand.scient. (kemi), Ph.d.

Indtrådt i bestyrelsen: 2015 (genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026)

Født: 1967 (M)

Baggrund

 • Udviklingskemiker, PharmaZell Denmark A/S
 • Udviklingskemiker, GEA Pharmaceutical A/S
 • Udviklingskemiker, H. Lundbeck A/S
 • Forsknings- og udviklingskemiker, Niels Clauson-Kaas A/S

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Anja Boisen

Bestyrelsesmedlem

Professor på DTU Sundhedsteknologi, leder af IDUN Center of Excellence, Cand.scient. (fysik), Ph.d., Executive Program

Indtrådt i bestyrelsen: 2019 (genvalgt i 2023, valgperiode udløber i 2025)

Født: 1967 (K)

Baggrund

 • Leder af VKR Centre of Excellence ‘NAMEC’
 • Udviklingsingeniør, Cantion A/S
 • Lektor, DTU

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Fondet Uddelingskomité, medlem
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, medlem
 • Villum Fonden, bestyrelsesmedlem
 • Lightnovo ApS, bestyrelsesmedlem
 • Heliac A/S, bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Kompetencer

Forskning, generel ledelse, innovation, fundraising

Cristina Lage

Bestyrelsesmedlem

Cand.merc.

Indtrådt i bestyrelsen: 2016 (genvalgt i 2023, valgperiode udløber i 2025)

Født: 1954 (K)

Baggrund

 • CEO, Unipension
 • CEO, Nordea Invest
 • CEO, Nordea Liv og Pension
 • Sekretariatschef, Radikale Venstre
 • CEO, TV2
 • CEO, Louisiana
 • CFO, ISS Scandinavia

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Holding A/S, Investeringskomité, formand
 • C.W. Obel A/S, bestyrelsesmedlem
 • C.W. Obel A/S, medlem af Revisionsudvalget
 • Topdanmark A/S, bestyrelsesmedlem
 • Topdanmark A/S, medlem af Revisionsudvalget
 • Det Obelske Familiefond, bestyrelsesmedlem
 • C.L. Davids Fond, bestyrelsesmedlem
 • OK-Fonden, næstformand

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Kompetencer

Generel ledelse, forandringsledelse, investerings- og formueforvaltning, finansiel risikostyring

Franck Maréno

Medarbejderrepræsentant

Principal Technician, LEO Pharma A/S, AP Graduate Laboratory and Biotechnology “Technonome”

Indtrådt i bestyrelsen: 2021 (genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026)

Født: 1977 (M)

Baggrund

 • Principal Technician, LEO Pharma New Fucidin API Production
 • Operatør, Ferring Pharmaceuticals
 • Fagforeningsrepræsentant, Ferring Pharmaceuticals
 • Tekniker, Cederroth Paramedical
 • Tekniker, LEO Pharma Fucidin API Purification

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
 • LEO Pharma A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Jannie Kogsbøll

Medarbejderrepræsentant

Operatør, LEO Pharma A/S, Højere handelseksamen

Indtrådt i bestyrelsen: 1998 (genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026)

Født: 1962 (K)

Baggrund

 • F Group A/S (Fona)

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
 • LEO Pharma A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Karin J. Hamberg

Bestyrelsesmedlem

Chief Medical Officer, Senior Vice President, Global Patient Safety, H. Lundbeck A/S, dr.med.

Indtrådt i bestyrelsen: 2019 (genvalgt i 2023, valgperiode udløber i 2025)

Født: 1961 (K)

Baggrund

 • Vice President, Medical Affairs & Clinical Development Centers, H. Lundbeck A/S, Danmark
 • Vice President, Clinical Study Execution, H. Lundbeck A/S, Danmark
 • Executive Vice President, CMO, Lifecycle Pharma (nu Veloxis), Hørsholm, Danmark & New York City, USA
 • Vice President, Development, LEO Pharma, Danmark
 • Director, R&D Project Management, LEO Pharma, Danmark

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Fondet Uddelingskomité, medlem
 • European College of Neuropsychopharmacology, medlem
 • International Society for CNS Clinical Trials, medlem
 • Business Lighthouse Mental Health, Main Consortium, formand

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Kompetencer

Strategisk forsknings- og udviklingsledelse, lægemiddeludvikling, patientsikkerhed, medical affairs, regulatoriske forhold, sundhedsøkonomi, compliance

Lars Green

Bestyrelsesmedlem

Cand.merc., PED, IMD

Indtrådt i bestyrelsen: 2020 (genvalgt i 2023, valgperiode udløber i 2025)

Født: 1967 (M)

Baggrund

 • CFO and Executive Vice President, Novozymes A/S
 • Executive Vice President, Business Services & Compliance, Novo Nordisk A/S
 • Senior Vice President, Finance and Operations, Novo Nordisk Inc., NJ, USA
 • Senior Vice President, Corporate Finance, Novo Nordisk A/S
 • Director of Finance & IT, Novo Nordisk Pharma Ltd., Tokyo, Japan

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Pharma A/S, bestyrelsesmedlem og formand for Revisionsudvalget
 • Komitéen for god Selskabsledelse, bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Kompetencer

Medicinal, finansielle forhold, generel ledelse, selskabsledelse

Lotte Hjortshøj

Medarbejderrepræsentant

Executive Assistant, LEO Pharma A/S, HD-uddannelse

Indtrådt i bestyrelsen: 2018 (genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026)

Født: 1971 (K)

Baggrund

 • Personlig assistent, LEO Pharma
 • Leder af HR Administration, LEO Pharma
 • HR-koordinator, LEO Pharma
 • Projektleder, LEO Pharma

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Nej

Peter Schwarz

Bestyrelsesmedlem

Professor, overlæge, dr.med.; Specialist i Endokrinologi, medicin og klinisk biokemi; Forskningschef, Endokrinologisk Afdeling, Rigshospitalet

Indtrådt i bestyrelsen: 2017 (genvalgt i 2023, valgperiode udløber i 2025)

Født: 1959 (M)

Baggrund

 • Research Fellow, Harvard Medical School
 • Afdelingsleder, Hvidovre Hospital
 • Professor, Rigshospitalet-Glostrup Hospital

Tillidshverv

 • LEO Holding A/S, bestyrelsesmedlem
 • LEO Fondet, uddelingskomité, formand

Udpeget af myndigheder: Nej

Anses for uafhængig: Ja

Kompetencer

Grundforskning og klinisk forskning, generel ledelse, fundraising

Ingen af bestyrelsens medlemmer ejer aktier, optioner, warrants og lignende i Fondets dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder.

Komitéer

Vi har etableret to permanente komitéer: en uddelingskomité (som en del af LEO Fondet) og en investeringskomité (som en del af LEO Holding A/S). Begge komitéer mødes regelmæssigt. Du kan få overblik over komitéernes medlemmer herunder.

Herudover etableres ad hoc komitéer, når det er relevant til håndtering af specifikke forhold – f.eks. Scientific Evaluation Committee, som evaluerer ansøgninger modtaget i åben konkurrence.

Uddelingskomité

Uddelingskomitéen superviserer alle aktiviteter forbundet med bevillinger og priser og rådgiver bestyrelsen om relevante forhold, herunder uddelingsstrategier og -politikker.

Uddelingskomitéen sikrer desuden, at alle ansøgninger om bevillinger og priser gennemgår en relevant vurdering i overensstemmelse med fondets målsætninger for filantropiske aktiviteter.

Dette omfatter evaluering af ansøgninger foretaget af videnskabelige evalueringskomitéer med eksterne medlemmer, der blandt andet vurderer det videnskabelige emne, der forskes i, ansøgerens kvalifikationer og værtsinstitutionens akademiske standard.

Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om alle bevillinger og priser.

Komitémedlem Titler

Peter Schwarz

Formand for uddelingskomité

Anja Boisen

Medlem af uddelingskomité

Karin Jexner Hamberg

Medlem af uddelingskomité

Investeringskomité

Investeringskomitéen rådgiver bestyrelsen om forhold relateret til investeringer og formueforvaltning. Komitéen forbereder og anbefaler investeringsstrategier og -politikker til bestyrelsen og sørger for, at de bliver implementeret i samarbejde med direktionen.

Komitéen overvåger og gennemgår også relevante interne kontroller, risikostyring og governancemodeller.

Komitémedlem Titler

Cristina Lage

Formand for investeringskomité

Eivind Kolding

Medlem af investeringskomité

Lars Olsen

Medlem af investeringskomité

LEO Fondet

LEO Fondets sekretariat består af et dedikeret team af erfarne specialister.

Peter Haahr

CEO

Administrerende direktør i LEO Fondet siden 2021.

Før dette har Peter haft topstillinger i:

 • Novo Holdings, CFO
 • Novo Nordisk A/S, senest CVP
 • Gudme Rasschou /Panmure Gordon, Senior Equity Analyst
 • BG Bank (i dag Danske Bank), Equity Analyst
 • Sydbank, Equity Analyst

Peter har en kandidatgrad i finansiering og regnskab fra Handelshøjskolen i Aarhus og en Executive MBA fra IMD.

Andre hverv

 • StockRate Asset Management, bestyrelsesformand
 • World Diabetes Foundation, bestyrelsesmedlem
 • HC Andersen Capital, medlem af advisory board
 • House of Denmark A/S, bestyrelsesmedlem og formand
 • Aktive ejere, bestyrelsesmedlem
 • Innovationsfonden, medlem af sounding board

Ansat i Fondet siden 2021.

+ 45 32 72 51 10

info@leo-foundation.org

LinkedIn

Anne-Marie Engel

Chief Scientific Officer

Anne-Marie er ansvarlig for LEO Fondets bevillinger og priser og for Fondets uddelingsstrategi.

Før dette har Anne-Marie haft
stillinger i:

 • Novo Nordisk Fonden, programdirektør
 • Lundbeckfonden, senest uddelingschef
 • Statens Serum Institut, senior forsker
 • Bartholin Instituttet, Rigshospitalet, postdoc

Anne-Marie er uddannet cand.med. og har en ph.d. inden for tumor-immunologi – begge fra Københavns Universitet.

Andre hverv

 • Naturhistorisk museum, Oslo, formand for bestyrelsen
 • ATV, præsidiemedlem
 • Dagmar Marshalls Fond, bestyrelsesmedlem
 • Universitetet i Oslo, bestyrelsesmedlem (2013-2021)

Ansat i Fondet siden 2022.

+45 27 38 60 59

anne-marie.engel@leo-foundation.org

LinkedIn

Anton Kieler Saietz

Senior Associate

Anton arbejder med opgaver, der relaterer sig til Fondets strategiske ejerskab af LEO Pharma. Det gælder blandt andet finansielle analyser, værdiansættelse og benchmarking af løbende performance samt markedsanalyse og risk management.

Anton kommer fra en stilling som Senior Valuation Manager hos PFA, hvor han har arbejdet med værdiansættelse af alternative investeringer.

Anton er cand.merc. i erhvervsøkonomi (Finance and Investments) fra Copenhagen Business School og er certificeret Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Ansat i Fondet siden 2022.

+ 45 40 24 88 08
anton.saietz@leo-foundation.org
LinkedIn

Boline Skovly

Communication Manager and Editor

Boline er ansvarlig for kommunikationen af Fondets filantropiske aktiviteter, redaktør og Fondets pressekontakt på de filantropiske uddelingsaktiviteter.

Boline har tidligere arbejdet med forskellige typer af kommunikation, bl.a. på kommunikationsbureau, forskellige forlag og i en brancheorganisation.

Boline er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og forfatter til seks bøger.

Ansat i Fondet siden 2024.

+45 31 49 62 65
boline.skovly@leo-foundation.org
LinkedIn

Lars Kruse

Senior Scientific Officer

Lars er ansvarlig for at koordinere Fondets uddelinger og håndterer de videnskabelige og administrative aspekter forbundet med bevillinger. Lars arbejder også med udvikling af strategi for uddelinger.

Lars har en videnskabelig baggrund og har arbejdet med akademisk forskning i 16 år – med fokus på alt fra molekylære mekanismer bag migræne over KOL til søvnlidelser og osteoporose.

Lars er cand.scient. i humanbiologi og har en ph.d. i neurovidenskab, begge fra Københavns Universitet.

Ansat i Fondet siden 2017.

+45 30 46 42 91
lars.kruse@leo-foundation.org
LinkedIn

Lars Thørs

Senior Investment Director

Lars er ansvarlig for at forvalte LEO Fondets finansielle aktiver herunder:

 • Aktivallokering
 • Investeringsstrategi
 • Manager selection
 • Alternative investeringer
 • Risk management

Lars har en bred baggrund fra finansverdenen med særligt fokus på investeringsstrategi, risikofyldte aktiver og risikostyring. Han har tidligere arbejdet i Danske Capital, Danica Pension og PFA.

Lars har en HD i både Finansiering og International Ledelse og Økonomi fra Copenhagen Business School.

Ansat i Fondet siden 2018.

info@leo-foundation.org

Line Elkjær Christiansen

Junior Analyst

Line er studentermedhjælper hos kommunikationsteamet i LEO Fondet, hvor hun hjælper med at producere indhold til SoMe og hjemmeside samt andre løbende kommunikationsopgaver.  

Line læser en bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet København og planlægger at tage en kandidatuddannelse i kommunikation herfra også. 

Ansat i Fondet siden 2023. 

line.christiansen@leo-foundation.org
LinkedIn

Morten Stampe Christensen

Chief Investment Officer

Morten er ansvarlig for LEO Fondets formueforvaltning og investeringsstrategi. Fondets finansielle aktiver forvaltes i det helejede datterselskab LEO Holding A/S.

Morten har tidligere arbejdet i Danske Bank og BG Bank og beskæftiget sig med lang række af finans- og investeringsrelaterede områder såsom:

 • Investeringsstrategier
 • Formuefordeling
 • Hedgefonde
 • Alternative investeringer
 • Risikostyring

Morten er ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet og kandidat i økonomi fra Aarhus Universitet og University of Southampton.

Ansat i Fondet siden 2017.

Nicholas Skirl

Communication Coordinator

Nicholas er ansvarlig for kommunikationsopgaver hos LEO Fondet og arbejder tæt med Fondets kommunikations- og uddelingsteam.

Nicholas er cand.soc. i ledelse af kreative forretningsprocesser fra Copenhagen Business School med en minor indenfor Corporate Social Responsibility.

Med en international baggrund har Nicholas læst sin bachelor på University of Stirling i Skotland indenfor virksomhedsstudier og markedsføring.

Ansat i Fondet siden 2021.

nicholas.skirl@leo-foundation.org
LinkedIn

Pernille Mørch-Sørensen

Executive Assistant

Pernille er ansvarlig for administrative opgaver på tværs af organisationen herunder support til CEO Peter Haahr.

Pernille har tidligere arbejdet som Direktionssekretær hos Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

Pernille er cand.ling.merc. i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation – Tolk og Translatør i engelsk fra Copenhagen Business School.

Ansat i Fondet siden 2020.

+ 45 20 86 17 84
pernille.moerch@leo-foundation.org
LinkedIn

Peter Kjeldsen Hansen

Vice President, Head of Strategic Ownership and Business Development

Peter er ansvarlig for LEO Fondets juridiske forhold, og han er corporate secretary for fondets bestyrelse. Derudover arbejder han med at udvikle Fondets strategier, partnerskaber og samarbejdsaftaler.

Peter har tidligere arbejdet som advokat hos LEO Pharma og hos Horten Advokatpartnerselskab.

Peter er cand.jur./advokat fra Københavns Universitet.

Ansat i Fondet siden 2017.

+45 25 14 14 14
peter.kjeldsen@leo-foundation.org 
LinkedIn

Signe Krabek

Senior Director, Head of Communication and Public Affairs

Signe er ansvarlig for LEO Fondets kommunikationsaktiviteter herunder intern og ekstern kommunikation, stakeholder relations og public affairs.

Signe har tidligere arbejdet med kommunikation i Villum Fonden og Velux Fonden, Tænketanken DEA, på kommunikationsbureauer og som ekstern lektor ved Copenhagen Business School.

Signe er cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse fra Copenhagen Business School og har en bachelor i virksomhedsstudier og kommunikation fra Roskilde Universitet.

Ansat i Fondet siden 2020.

+ 45 20 49 68 69
signe.krabek@leo-foundation.org
LinkedIn

Signe Rømer Holm

Scientific Officer

Signe er ansvarlig for at administrere og udvikle Fondets ansøgnings- og bevillingssystemer, herunder vejledning af ansøgere, bedømmere og bevillingshavere. Signe arbejder også med at udvikle nye virkemidler og har en vigtig rolle i Fondets arbejde med ’impact assessment’ og dermed arbejdet med de systemer, som Fondets bevillingshavere rapporterer til.

Signe har bred erfaring fra arbejdet med administration og uddeling af bevillinger. Hun har tidligere været Senior Grant Manager i Novo Nordisk Fonden, administrativ koordinator for DTU Health Technology og før da projektleder i Innovationsfonden.

Signe er cand.mag. i dansk sprog og litteratur fra Københavns Universitet.

Ansat i Fondet siden 2022.

+45 53 70 66 18
signe.holm@leo-foundation.org
LinkedIn

Stine Wolf Larsen

Finance Director

Stine er ansvarlig for finansiel planlægning, budgettering, controlling og rapportering, herunder:

 • Årsrapport
 • Budgetter
 • Budgetopfølgning
 • Økonomirapportering

Stine har bred erfaring inden for rapportering og controlling og har tidligere været ansat hos J. Lauritzen A/S, Victoria Properties A/S, SEB og PricewaterhouseCoopers.

Stine er cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School.

Ansat i Fondet siden 2021.

+45 29 25 63 05

stine.larsen@leo-foundation.org

LinkedIn

LEO Arkiv og Museum

I en tidligere portnerbolig hos LEO Pharmas hovedkvarter i Ballerup ligger “LEO Historical Archives and Museum”, som LEO Fondet driver. Et museum, et arkiv og en samling, der giver både medarbejdere og interessenter mulighed for at dykke ned historien om LEO Pharma og LEO Fondet – fra 1620 i baglokalerne i det første “Løve Apoteket” til LEO Gruppens nutidige historie.

Sophie Seebach

Head of LEO Historical Archives and Museum

Sophie er chef for LEO Historiske Arkiv og Museum. Et museum, et arkiv og en samling, der skildrer historien om medicinalvirksomheden LEO Pharma og LEO Fondet.

Sophie har en baggrund fra Moesgaard Museum, hvor hun har været museumsinspektør og ansvarlig for museets etnografiske samling. På Moesgaard Museum drev hun desuden bloggen ethnographica.net.

Sophie har en kandidatgrad og en ph.d. i antropologi – begge fra Aarhus Universitet.

Ansat i Fondet siden 2020.

+45 31 12 94 32
sosee@leo-pharma.com
LinkedIn

Berit Glasser Heede

Senior Historian

Berit arbejder med administrationen af LEO Museets arkiver samt registrering af arkivalier og genstande.

Berit har en baggrund fra LEO Pharma A/S, hvor hun har været ansat i 38 år inden for Global Sales & Marketing, Global Regulatory Affairs og Global Product Supply. Berit startede sin karriere i LEO Frankrig og har siden 2010 været funktionschef i Internal Market Access i Ballerup.

Berit har en kandidatgrad fra Copenhagen Business School og en CBA fra AVT Business School.

Ansat i Fondet siden 2021.

+ 45 22 15 25 64
beghd@leo-pharma.com
LinkedIn

 

Mie Holmstrøm Jørgensen

Junior Analyst

Mie er studentermedhjælper hos LEO Historiske Arkiv og Museum, hvor hun hjælper med at arkivere og registrere museets mange genstande i en database.

Mie er i gang med sin bacheloruddannelse i Klassisk Arkæologi ved Københavns Universitet og har i den forbindelse næret stor interesse for museologi og gamle genstande.

Ansat i Fondet siden 2023.

mihjo@leo-pharma.com

LinkedIn

LEO Fondet som arbejdsplads

LEO Fondet er en engageret og professionel arbejdsplads med et arbejdsmiljø, der bygger på stærke værdier og et klart formål.

Vi er en relativt lille organisation med et dedikeret team på under 20 medarbejdere, beliggende i Nordhavn i København. Her er vi drevet af en fælles ambition om at gøre en forskel for mennesker, der lever med hudsygdomme, og det motiverer os at vide, at alt, hvad vi arbejder med – vores filantropiske aktiviteter, ejerskabet af LEO Pharma samt vores finansielle investeringer – skal være med til at bane vejen for at kurere hudsygdomme.

To symposier modtager de første Research Networking Grants

Læs artikel

Nye børnebøger formidler store danske videnskabsfolks liv og opdagelser

Læs artikel

To symposier modtager de første Research Networking Grants

Læs artikel

Nye børnebøger formidler store danske videnskabsfolks liv og opdagelser

Læs artikel

Amerikansk hudforsker modtager den prestigefulde LEO Fondet pris

Læs artikel

LEO Fondet byder ny kommunikationsrådgiver og redaktør velkommen

Læs artikel

Vil du være med til at udvikle og styrke LEO Fondets filantropiske aktiviteter?

Læs artikel