Når du har fået en bevilling

Rapportering

LEO Fondet anvender det web-baserede rapporteringssystem Researchfish® i tillæg til årlige statusrapporter til at følge de forskningsprojekter, vi støtter.

Researchfish® anvendes af mange bevillingsorganisationer både i Danmark og internationalt. Forskere og forskningsinstitutioner kan håndtere deres forskningsaktiviteter på en enkelt måde i systemet og kan rapportere relevante resultater samtidigt til alle bevillingsgivere, der anvender systemet.

Herunder finder du link til siden med guide til systemet,  information om hvilke rapporteringskrav vi har til bevillingsmodtagere, samt hvordan og til hvilke formål LEO Fondet anvender de indberettede data.

Desuden er der links til de mest relevante hjælpedokumenter fra Researchfish® – inklusiv brugerguiden. Al information er på engelsk.

Hvis du har spørgsmål relateret til din bevilling, er du velkommen til at kontakte Scientific Officer Lars Kruse: lars.kruse@leo-foundation.org

Hvis du har tekniske spørgsmål til brugen af Researchfish skal du kontakte: support@researchfish.com

Betingelser ved bevillinger og priser

Kommunikation om bevillinger og priser

Forskerne, der modtager støtte, har publikationsfrihed og bestemmer selv, hvordan forskningen i deres projekt skal prioriteres. LEO Fondet har på ingen måde ejerskab til resultater af den forskning, vi støtter.

Vi lægger dog vægt på, at resultaterne deles med offentligheden, patienter og sundhedsfaglige personer.

Af hensyn til åbenhed om finansieringskilder skal det så vidt muligt synliggøres (i udgivelser, på hjemmeside, i videoer e.l.), når projekter er støttet af LEO Fondet. Gerne med brug af vores logo.

Eksempel: “Dette projekt er støttet af LEO Fondet (Grant #LF-OC-20-000xxx)”

Kontakt os

Anne-Marie Engel

Chief Scientific Officer

Anne-Marie er ansvarlig for LEO Fondets bevillinger og priser og for Fondets uddelingsstrategi.

Før dette har Anne-Marie haft
stillinger i:

  • Novo Nordisk Fonden, programdirektør
  • Lundbeckfonden, senest uddelingschef
  • Statens Serum Institut, senior forsker
  • Bartholin Instituttet, Rigshospitalet, postdoc

Anne-Marie er uddannet cand.med. og har en ph.d. inden for tumor-immunologi – begge fra Københavns Universitet.

Andre hverv

  • Naturhistorisk museum, Oslo, formand for bestyrelsen
  • ATV, præsidiemedlem
  • Dagmar Marshalls Fond, bestyrelsesmedlem
  • Universitetet i Oslo, bestyrelsesmedlem (2013-2021)

Ansat i Fondet siden 2022.

+45 27 38 60 59

anne-marie.engel@leo-foundation.org

LinkedIn

Lars Kruse

Senior Scientific Officer

Lars er ansvarlig for at koordinere Fondets uddelinger og håndterer de videnskabelige og administrative aspekter forbundet med bevillinger. Lars arbejder også med udvikling af strategi for uddelinger.

Lars har en videnskabelig baggrund og har arbejdet med akademisk forskning i 16 år – med fokus på alt fra molekylære mekanismer bag migræne over KOL til søvnlidelser og osteoporose.

Lars er cand.scient. i humanbiologi og har en ph.d. i neurovidenskab, begge fra Københavns Universitet.

Ansat i Fondet siden 2017.

+45 30 46 42 91
lars.kruse@leo-foundation.org
LinkedIn

Signe Rømer Holm

Scientific Officer

Signe er ansvarlig for at administrere og udvikle Fondets ansøgnings- og bevillingssystemer, herunder vejledning af ansøgere, bedømmere og bevillingshavere. Signe arbejder også med at udvikle nye virkemidler og har en vigtig rolle i Fondets arbejde med ’impact assessment’ og dermed arbejdet med de systemer, som Fondets bevillingshavere rapporterer til.

Signe har bred erfaring fra arbejdet med administration og uddeling af bevillinger. Hun har tidligere været Senior Grant Manager i Novo Nordisk Fonden, administrativ koordinator for DTU Health Technology og før da projektleder i Innovationsfonden.

Signe er cand.mag. i dansk sprog og litteratur fra Københavns Universitet.

Ansat i Fondet siden 2022.

+45 53 70 66 18
signe.holm@leo-foundation.org
LinkedIn