Whistleblower

I LEO Fondet lægger vi vægt på integritet, og det er vigtigt for os at være en transparent og ansvarlig aktør i alt, hvad vi gør.

Vi har etableret en whistleblower-ordning for at give en sikker og anonym mulighed for at gøre opmærksom på en mistanke om, at der foregår alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i LEO Fondet eller i forbindelse med aktiviteter relateret til Fondet.

LEO Fondets whistleblower-hotline er et frivilligt alternativ til andre kommunikationskanaler. Alle skal frit kunne ytre sig, og vi opfordrer medarbejdere, bevillingsansøgere, bevillingsmodtagere, samarbejdspartnere, forretningspartnere og andre med relation til LEO Fondet om at stå frem med deres mistanke.

Hvad kan du indberette?

Whistleblower-ordningen kan alene anvendes til at indberette alvorlige overtrædelser af love, regler, politikker osv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, afslag på bevillingsansøgninger osv. kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen, men skal formidles til Fondet via de almindelige kanaler.

Alle indberetninger omhandlende LEO Pharma A/S og/eller dets datterselskaber skal foretages via LEO Pharmas whistleblower hotline

Hvordan indberetter du?

Klik på nedenstående link hvis du vil indberette en mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligligheder i LEO Fondet.

Politikker
Nærmere information om whistleblower-ordningen, herunder hvordan vi håndterer indberetninger samt detaljerede retningslinjer for indberetning, kan findes i retningslinjer for LEO Fondets whistleblower-ordning.

Nærmere information omkring håndtering af persondata kan i privatlivspolitik for LEO Fondets whistleblower-ordning.