Fra det første Løve Apotek i 1620 til en global dermatologisk frontløber i 2020

LEO Pharmas og LEO Fondets historie begyndte for 400 år siden, da Kong Christian IV gav Løve Apoteket kongelig bevilling den 12. september 1620. Det var det selv samme apotek, som de to farmaceuter, Anton Antons og August Kongsted, overtog i 1908 og kort tid derefter registrerede som ’Løvens Kemiske Fabrik’, som senere skiftede navn til LEO Pharma.

Ved hjælp af de seneste fremskridt inden for industrielle processer etablerede de en lægemiddelproduktion i kælderen under deres nye butik. Det var deres store ambition at kunne dække det danske markeds behov for standardiserede lægemidler før udenlandske virksomheder.

Da Anton Antons dør i en trafikulykke i 1920 fortsætter arbejdet under August Kongsteds ejerskab. August Kongsted dør i 1939, og hans svigersøn Knud Abildgaard overtager ledelsen af LEO Pharma.

Knud Abildgaard havde ambitioner om at udvikle LEO Pharma til en stor, eksportorienteret medicinalvirksomhed med forskning på internationalt niveau.

Trods vanskelige betingelser under 2. Verdenskrig lykkedes det Knud Abildgaard at skabe den eksportvirksomhed, som han drømte om.

I årene 1947 til 1959 flyttede Knud Abildgaard produktionen til det område i Ballerup, hvor LEO Pharmas hovedkontor ligger i dag. Der etableredes datterselskaber i Irland, Frankrig, Grækenland og Holland, og i de følgende årtier udviklede og lancerede LEO Pharma en række nye originalprodukter.

Det var vigtigt for Knud Abildgaard at sikre LEO Pharmas fortsatte udvikling og succes. Knud Abildgaard havde én datter, men hun kunne ikke videreføre virksomheden, og han stiftede i 1984 den erhvervsdrivende fond, LEO Fondet, som skulle overtage ejerskabet af LEO Pharma efter hans død. Knud Abildgaard døde i 1986, og siden da har LEO Fondet ejet virksomheden.

Du kan læse resten af historien og alle de små detaljer herunder. Historien kan downloades på 18 forskellige sprog: