25 . marts 2021

I 2020 uddelte LEO Fondet 72 millioner kr. til forskning i hud og hudsygdomme, LEO Pharma leverede betydelige strategiske fremskridt og accelererede forsknings- og udviklingsaktiviteter samtidig med, at virksomheden nåede sine mål for driftsresultatet – og afkastet fra investering af fondets formue nåede 968 millioner kr. ved udgangen af året.

LEO Fondets årsrapport samler op på resultaterne inden for Fondets tre overordnede aktivitetsområder: filantropiske uddelinger, engageret ejerskab og finansielle investeringer.

Klik for at læse årsrapporten

Læs meget mere om resultater og årsrapport på vores engelske hjemmeside.

Om LEO Fondet

LEO Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde og engageret ejer af medicinalvirksomheden LEO Pharma. Fondet har som primært formål at sikre virksomhedens langsigtede udvikling og succes. 

Udover ejerskabet af LEO Pharma uddeler LEO Fondet filantropisk støtte til international forskning i hud og hudsygdomme og arbejder for at gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning.