6. december 2022

LEO Fondet bevilger 15 millioner kroner til uddannelses- og formidlingsaktiviteter, der skal styrke interessen for forskning og sundhedsvidenskab blandt unge.

LEO fondet støtter i seneste runde bevillinger initiativer indenfor uddannelse og formidling med i alt 15 millioner kroner. Midlerne går til det nationale naturfagscenter Astra, den naturvidenskabelige festival Bloom og det danske online leksikon, Lex.dk.

LEO Fondets uddelingschef, Anne-Marie Engel, fremhæver de nye bevillinger som et eksempel på Fondets strategiske fokus på at støtte den bedste hudforskning og de bedste forskere – men også en række andre tiltag og aktiviteter, der på forskellig vis er vigtige igangsættere i et stærkt forskningsøkosystem.

”Som fundament for at forbedre livet for mennesker med hudsygdomme og som led i ambitionen om at styrke hudforskning af højeste kvalitet, ønsker LEO Fondet – udover at støtte forskningen – at være med til at understøtte et stærkt og spirende forskningsøkosystem. Her er tiltag, der inspirerer, engagerer og uddanner fremtidens forskerspirer centrale elementer,” siger Anne-Marie Engel og fortsætter:

”Ved at støtte initiativer som Bloom festival, Lex.dk og Astra, ønsker vi at gøde jorden for, at flere unge får interesse for videnskab – og måske en dag får lyst til at vælge en levevej indenfor videnskaben. At styrke fødekæden af forskere, der er optaget af fx sundhedsvidenskab, er utroligt vigtigt at for styrke det samlede økosystem, som forskningen er en del af. Derfor er det også fremadrettet en vigtig del af Fondets uddelingsstrategi at kunne yde et bidrag her.”

Astra-aktiviteter 2023-2025

DKK 12 millioner til det nationale naturfagscenter ASTRA.

Det nationale naturfagscenter Astra modtager en bevilling på i alt DKK 12 millioner. Astra arbejder gennem en lang række initiativer for, at undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til, at flere børn og unge vælger en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere. Bevillingen fra LEO Fondet støtter bl.a. Astras ”Unge Forskere”-initiativ, som er en landsdækkende konkurrence indenfor naturvidenskab for elever i grundskolen og gymnasiet. Desuden støttes ”Big Bang”, Danmarks største konference for naturvidenskabelig uddannelse med deltagelse af undervisere fra gymnasier og grundskoler. Det tredje Astra-initiativ, der får støtte i denne omgang, er ”Science Talenter”, der arrangerer naturvidenskabelige events og talentforløb for særligt talentfulde elever i gymnasiet og grundskolens ældste klasser.

Besøg Astras hjemmeside

Sundheds-videnskab på lex.dk

DKK 1 million til Lex.dk

Lex.dk er et dansk online-leksikon. Formålet er at etablere og drive en frit tilgængelig, dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning overfor det danske samfund. Artiklerne er skrevet af forfattere, der overvejende har en videnskabelig baggrund fra det fagområde, de skriver om. Alle artikler har mindst én forfatter, som der kan henvises til. Med en bevilling på DKK 1 million fra LEO Fondet, vil lex.dk oversætte og kvalitetstjekke over 12.000 artikler om sundhed fra det norske ”Store Medisinske leksikon” og desuden opdatere 5.200 artikler om det samme emne, der allerede findes på lex.dk.

Besøg Lex.dk

Bloom Festival 2023-2025

DKK 1,65 millioner til Bloom Festival.

Bloom er en platform for formidling af videnskab og natur, der hvert år springer ud som en festival i Søndermarken, en festival i Odsherred og året rundt udgiver videoer, podcasts og essays online. Bloom, der arrangeres af ADBC, er støttet af LEO Fondet siden 2019 og modtager i den seneste runde DKK 1,65 millioner til at realisere Blooms festivaler, events og digitale univers med særligt fokus på formidling af sundhedsvidenskabelig forskning.

Besøg Bloom Festivals hjemmeside

Uddelinger skal op på omkring 250 millioner kroner om året

Som en del af LEO Fondets uddelingsstrategi frem mod 2025 er ambitionen at øge den samlede uddelingssum, så den kommer op på omkring 250 millioner kroner. Til sammenligning uddelte Fondet 163 millioner kroner i 2021.

Efterhånden som uddelingerne øges, vil flere virkemidler komme i spil. Fondets hovedfokus er stadig støtte til forskning i hud og hudsygdomme, men støtte til andre aktiviteter – som for eksempel uddannelse og forskningsformidling – der er vigtige for, at vi samlet set har et stærkt hudforskningsøkosystem, er også en del af strategien, forklarer Anne-Marie Engel:

”Vi holder fast i vores globale styrkeposition indenfor forskning i hudsygdomme, men vil også tage nye virkemidler i brug. Herunder et særskilt område ved navn ”Education and Awareness”, hvor der, som en del af Fondets støtte til forskning, kan søges om midler til initiativer, der inspirerer og giver adgang til viden om og formidling af naturvidenskab.”

Tre årlige ansøgningsfrister

Fremover vil der være tre årlige ansøgningsfrister indenfor området ”Education and Awareness”. Nærmere info om frister og ansøgning følger snarest på LEO Fondets hjemmeside.

Photo in top of article by Malthe Ivarsson.