21. december 2020

Seks danske fonde og filantropiske foreninger tilslutter sig fra 2021 det skattekodeks, som en række institutionelle investorer i 2019 vedtog i fællesskab for at påvirke skatteadfærden i både Danmark og på internationalt plan.

Fra nytår bliver LEO Fondet, Novo Holdings, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Velux Fonden og Realdania en del af ATP’s, Industriens Pensions, PensionDanmarks og PFA’s fælles skattekodeks. Kodekset rummer et fælles sæt principper og anbefalinger for ansvarlig skatteadfærd, når det gælder unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere.

Efter den seneste udvidelse er skattekodekset nu tiltrådt af 17 investorer – 11 pensionsselskaber og seks fonde eller foreninger.

Kernen i skatteprincipperne er:

  • Investorerne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning
  • Investorerne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egne skattepolitikker
  • Eksterne forvaltere skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde
  • Investorerne opfordrer til transparens på skatteområdet
  • Investorerne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at eksterne forvaltere ikke udøver aggressiv skatteplanlægning.