8. juni 2023

Den seneste runde af bevillinger indenfor uddannelse og formidling går til stærke projekter, der skal engagere børn og unge i videnskab og forskning.

Med seneste runde bevillinger indenfor uddannelse og formidling støtter LEO Fondet fire initiativer med i alt 1 million kroner. Bevillingerne er givet til influenceren Maria Jarjis – også kaldet ”Videnskabsmaria”, Biologiolympiaden, High5Girls og Børnebogsforlaget.

Alle bevillinger i denne runde går til initiativer med et særligt fokus på at engagere børn og unge i forskning og videnskab. Ifølge Anne-Marie Engel, Chief Scientific Officer i LEO Fondet, er de unge afgørende for, at vi også i fremtiden kan have stærke forskningsmiljøer. Og så er det vigtigt at møde de unge der, hvor de er:

”LEO Fondets bevillinger til uddannelse og formidling er blevet styrket i 2023 gennem tre årlige runder med faste deadlines, hvor man kan søge om midler i åben konkurrence. Det er sket som led i arbejdet med Fondets ambition om at støtte økosystemet for forskning mere bredt. Hvis vi skal have stærke forskningsmiljøer og en bred anerkendelse af vigtigheden af forskning i fremtiden, er det afgørende, at flere unge får øjnene op for perspektiverne i videnskab og forskning,” siger hun og fortsætter:

”I LEO Fondet har vi derfor truffet et strategisk valg om at støtte initiativer indenfor uddannelse, som understøtter inspiration, engagement og uformel læring til den yngre målgruppe – også udenfor skolerne, gymnasierne og universiteterne. Det er vigtigt at møde de unge der, hvor de er. Derfor støtter vi i denne runde blandt andet influenceren Maria Jarjis, der med succes laver videnskabsformidling på de unges præmisser.”

LEO Fondets strategiske hovedfokus er stadig støtte til forskning i hud og hudsygdomme. Her indgår aktiviteter, der bidrager til et sundt og stærkt forskningsøkosystem, for eksempel uddannelse og forskningsformidling, som vigtige elementer i Fondets strategi.

Videnskabsmaria

DKK 243.000 til Maria Jarjis og YouTube-kanalen "WTF er det?"

Maria Jarjis, der er influencer under navnet ”Videnskabsmaria”, har i de sidste 6 år drevet YouTube-kanalen ”WTF er det?”. Gennem spændende cases skaber hun på kanalen opmærksomhed omkring videnskabens verden til en målgruppe bestående af unge mellem 14-24 år. Maria Jarjis målretter sine videoer til en ung offentlighed, som det nogle gange kan være svært at nå med videnskabsformidling på mere traditionelle medier. YouTube-kanalen ”WTF er det?” har 63.500 følgere og videoerne er sammenlagt blevet set mere end 22 millioner gange.

Bevillingen på DKK 243.000 støtter produktionen af fem videoer med fokus på hud og hudsygdomme. På videoerne vil Maria Jarjis interviewe forskere og andre eksperter på området. Videoerne bliver udgivet på YouTube-kanalen ”WTF er det?” i løbet af 2023 og bliver dermed offentligt tilgængelige for både unge og andre med interesse for området.

Besøg YouTube-kanalen “WTF er det?”

High5Girls

DKK 259.885 til STEM camps og events for unge kvinder

High5Girls er en nonprofitorganisation , der arbejder for at inspirere unge kvinder (13-19 år) til at tage en uddannelse indenfor STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) fagene. Gennem camps, workshops og hackatons er målet at styrke kvindernes evner i forhold til at skabe, tænke innovativt og gøre ideer til virkelighed.

Alle events er gratis og fokuseret på at løse virkelige udfordringer. Underviserne er kvindelige rollemodeller indenfor STEM både fra den akademiske verden og industrien.

Bevillingen på DKK 259.885 skal understøtte tre STEM camps og tre events for unge kvinder og deres mødre. Projektet vil skabe et trygt sted, hvor unge kvinder kan lære om STEM, eksperimentere og lære gennem både succes og fejltagelser. Målet er også at styrke deres selvværd og tro på egne evner. Der arbejdes ud fra et fokus på at skabe løsninger på samfundsmæssige problemstillinger baseret på teknologi og videnskab. Et tæt samarbejde med rollemodeller undervejs sørger for inspiration i forhold til potentielle uddannelses- og karriereveje indenfor området.

Besøg High5Girls hjemmeside

Biologi-olympiaden

DKK 100.000 til landsdækkende konkurrence for gymnasieelever

Biologiolympiaden er et initiativ, der understøtter uddannelse indenfor biologi og bioteknologi. Biologiolympiaden er en landsdækkende online-konkurrence for gymnasieelever, hvor de 30 bedste studerende går videre til semifinalen og et talentprogram, der er skabt i samarbejde med Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og DTU. Talentprogrammet, som kombinerer teori og laboratorieøvelser, tager de unge gennem en række øvelser indenfor cellebiologi, biokemi, fysiologi, økologi, genetik og evolution. 15 studerende går videre til finalen, og fire nationale vindere går videre til den internationale finale med deltagere fra 78 lande.

Bevillingen på DKK 100.000 støtter indledende øvelser og træningsseancer, rejse og ophold for de fire danske vindere i forbindelse med den internationale konkurrence i 2023, som finder sted i de Forenede Arabiske Emirater.

Besøg Biologiolympiadens hjemmeside

Børnebogsforlaget

DKK 380.000 til børnebøger om danske videnskabsfolk

“Danske Stjerner” er en serie af børnebøger, der handler om vigtige danske videnskabsfolk. Serien henvender sig til børn på 4-8 år. Historierne i bøgerne er illustrerede og starter, når videnskabsfolkene er på samme alder som børnene i målgruppen. Herefter følger bøgerne videnskabsfolkenes liv og opdagelser. Formålet er at øge børnenes interesse for videnskab og inspirere dem gennem rollemodeller. Indtil videre er der udgivet otte bøger i serien med blandt andet fysiker Niels Bohr, seismolog Inge Lehmann og astronaut Andreas Mogensen.

Bevillingen på DKK 380.000 går til udgivelsen af fire bøger mere i serien blandt andet om Morten Peter Meldal, der vandt nobelprisen i kemi i 2022 for udviklingen af ”klikkemi”, og Elise Sørensen, opfinder af kolostomiposen, der i dag bruges over hele verden.

Besøg Børnebogsforlagets hjemmeside

Søg midler til uddannelses- og formidlingsaktiviteter

Deadline for næste runde af ansøgninger indenfor uddannelse og formidling er den 4. juli 2023. Der kan søges støtte til projekter, der:

  • styrker kompetencerne og skaber interesse inden for STEM-fagene hos børn og unge
  • formidler forskningsbaseret viden til offentligheden
  • skaber bevidsthed om videnskaben og dens rolle i at udvikle vores samfund
  • øger offentlighedens viden og forståelse inden for området hud og hudsygdomme.