20. februar 2023

For at styrke forskningsmiljøerne på sigt har den yngre generation brug for at blive inspireret og motiveret af mulighederne i videnskabelig forskning. Og så skal alle have lige adgang til forskningsbaseret viden. Det er ambitionen bag LEO Fondets støtte til uddannelse og formidling, eller ”education and awareness”. Området får nu tre faste ansøgningsfrister årligt, som netop er blevet offentliggjort for 2023.

Unge forskerspirer er en forudsætning for stærke forskningsmiljøer i fremtiden

Ifølge Anne-Marie Engel, der er Chief Scientific Officer i LEO Fondet, skal Fondets fokus på at støtte uddannelses- og formidlingsaktiviteter bidrage til, at vi, også i fremtiden, vil have stærke forskningsmiljøer i Danmark.

“Vi har brug for stærke forskningsmiljøer, der leverer forskning af høj kvalitet, skaber ny indsigt, nye opdagelser og øger vores samlede viden. For at sikre rekruttering af forskere i fremtiden har vi brug for, at flere børn og unge får interesse for videnskaben, ligesom vi ser et behov for at styrke adgangen til forskningsbaseret viden,” siger Anne-Marie Engel. Hun understreger, at LEO Fondets midler til uddannelses- og formidlingsaktiviteter kan uddeles til projekter inden for hele STEM-området, som dækker fagområderne ”science”, ”technology”, ”engineering” og ”mathematics”.

Del af langsigtet strategi

”Der er mange inspirerende veje ind til formidling og deling af viden og også mange veje til at stimulere interessen for videnskab. Vi vil gerne favne bredden og give plads til, at forskellige typer af projekter har mulighed for at søge midler. Derfor er vi åbne overfor både afprøvede og nye ideer,” siger hun.

Prioriteringen af uddannelse og formidling er en del af et større løft af uddelingsområdet hos LEO Fondet, der har ambitioner om at uddele omkring DKK 250 millioner fra 2025. Til sammenligning uddelte Fondet DKK 163 millioner i 2021. Efterhånden som uddelingerne øges, vil flere virkemidler komme i spil. Hovedfokus er stadig støtte til forskning i hud og hudsygdomme, men støtte til andre aktiviteter er også en del af strategien, forklarer Anne-Marie Engel.

”Vi er bevidste om, at LEO Fondet har en global styrkeposition inden for støtte til forskning i hudsygdomme, men vi tager også nye virkemidler i brug. Med vores faste ansøgningsfrister til “education and awareness”-området ser vi frem til at modtage ansøgninger om støtte til spændende initiativer, der styrker unge forskerspirers muligheder for at udfolde deres talent,” siger hun.

Første deadline for ansøgninger til uddannelses- og formidlingsaktiviteter er den 14. marts 2023. I 2022 støttede LEO Fondet gennem sine “education and awareness“-bevillinger både naturvidenskabsfestivalen Bloom, det nationale naturfagscenter Astra og et dansk online-leksikon Lex.dk. I alt blev der i 2022 uddelt DKK 15 millioner.

Hvad kan der søges om midler til?

Inden for “education and awareness“ kan der søges støtte til projekter, der:

  • styrker kompetencerne og skaber interesse inden for STEM-fagene hos børn og unge
  • formidler forskningsbaseret viden til offentligheden
  • skaber bevidsthed om videnskaben og dens rolle i at udvikle vores samfund
  • øger offentlighedens viden og forståelse inden for området hud og hudsygdomme.

Det er en betingelse for støtte, at projektet eller aktiviteten har et filantropisk sigte og foregår i Danmark.

Foto øverst i artikel af Malthe Ivarsson .