Rapportering

LEO Fondet anvender det web-baserede rapporteringssystem Researchfish® i tillæg til årlige statusrapporter, til at følge de forskningsprojekter vi støtter.

Researchfish® anvendes af mange bevillingsorganisationer både i Danmark og internationalt. Forskere og forskningsinstitutioner kan håndtere deres forskningsaktiviteter på en enkelt måde i systemet, og kan rapportere relevante resultater samtidigt til alle bevillingsgivere, der anvender systemet.

Herunder finder du link til siden med guide til systemet,  information om, hvilke rapporteringskrav vi har til bevillingsmodtagere, samt hvordan og til hvilke formål LEO Fondet anvender de indberettede data. Desuden er der links til de mest relevante hjælpedokumenter fra Researchfish® – inklusiv brugerguiden. Al information er på engelsk.

LEO Fondets guides til Researchfish® – klik her

 

Har du yderligere spørgsmål af teknisk karakter, så kontakt venligst supportteamet hos Researchfish®: support@researchfish.com

Har du  spørgsmål af videnskabelig karakter, så kontakt venligt Scientific Officer Lars Kruse: lars.kruse@leo.foundation.org