Mission og vision

I LEO Fondet har vi et langsigtet mål om at skabe værdi  gennem vores aktive ejerskab, filantropiske aktiviteter og investeringer.

  • Formålet med vores aktive ejerskab af LEO Pharma er at udvikle virksomheden som en global leder inden for dermatologi, der leverer enestående resultater
  • Vi ønsker at støtte den bedste internationale forskning i hud og hudsygdomme og gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning
  • Vi ønsker at skabe et attraktivt afkast på vores finansielle aktiver for derigennem at styrke vores aktive ejerskab af LEO Pharma og vores filantropiske aktiviteter

LEO Pharma

LEO Pharma ejes 100 % af LEO Fondet. LEO Pharma blev grundlagt i 1908 og udvikler, producerer og sælger lægemidler til patienter med hudsygdomme over hele verden. LEO Pharmas vision er at blive den foretrukne dermatologiske samarbejdspartner, når det gælder omsorg og pleje, der forbedrer menneskers liv verden over. For at realisere denne vision udvider virksomheden sin markedstilstedeværelse gennem opkøb og udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer, der opfylder udækkede medicinske behov.

LEO Pharma har egne sælgere i 61 lande og beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere på verdensplan.

LEO Fondet har et aktivt og ambitiøst ejerskab af LEO Pharma med fokus på at sikre virksomhedens fortsatte udvikling som en selvstændig, konkurrencedygtig og forskningsbaseret medicinalvirksomhed. Formålet er at udvikle virksomheden som en global leder inden for dermatologi, derleverer enestående resultater.

Som led i LEO Fondets aktive ejerskab vælger vi LEO Pharmas bestyrelse og godkender virksomhedens langsigtede resultatmål.

Læs mere på www.leo-pharma.com

Filantropi

Huden er menneskets største organ. En ud af fire personer vil på et givent tidspunkt udvikle en hudsygdom, som ofte er synlig og kan være stigmatiserende – og i nogle tilfælde invaliderende. Der er derfor behov for meget mere forskning i hud og hudsygdomme for at sikre bedre diagnoser og behandlinger og i bedste fald en kur for de millioner af mennesker, der lever med en hudsygdom.

LEO Fondet ønsker at gøre en forskel med vores uddelinger og  priser Formålet med vores filantropiske aktiviteter er at støtte den bedste internationale forskning i dermatologi og gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning.

Investeringer

LEO Fondet har investeret omkring 14,5 mia. kr. i finansielle aktiver. Det primære formål med forvaltningen af de finansielle aktiver er at sikre løbende økonomisk kapacitet til at understøtte LEO Pharmas langsigtede videreførelse og strategiske udvikling samt sikre midler til LEO Fondets filantropiske aktiviteter. I overensstemmelse med disse mål søger vi at skabe det bedst mulige afkast og samtidig have en fornuftig og velafbalanceret risikoprofil.