LEO Fondets fundats

Vores fundats

LEO Fondets fundats er kort sagt et ”testamente” for Fondets stifter, Knud Abildgaard, der indtil sin død i 1986 var ejer af og administrerende direktør i LEO Pharma. Fundatsen beskriver Fondets overordnede formål, og ledelsesprincipper.

I henhold til fundatsen er Fondets primære formål at sikre videreførelsen af LEO Pharma. Fondet skal bevare ejerskabet af virksomheden og kan konsolidere sig for derved at kunne støtte LEO Pharmas strategiske udvikling.

Fondet skal forblive en uafhængig institution uden familiemæssige eller tredjepartsinteresser. Endelig beskriver fundatsen Fondets filantropiske formål om at støtte forskning inden for medicin, kemi og farmaci.

Klik her for at se Fondets fundats: LEO Fondets fundats