Code of Conduct & CSR

Code of Conduct

LEO Fondets virksomhed drives i lighed med resten af LEO-koncernen i overensstemmelse med vores fælles adfærdskodeks – LEO Code of Conduct. LEO Code of Conduct sikrer en konsekvent og ensartet tilgang til de etiske og compliance-relaterede spørgsmål, der opstår i vores daglige arbejde.

Integritet og gennemsigtighed er en grundlæggende forudsætning for alle vores aktiviteter, og vi mener det er afgørende for vores langsigtede succes, at vi kan opretholde høje standarder. Alle LEO Fondets medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til at overholde LEO Code of Conduct.

Download og læs LEO Code of Conduct på LEO Pharmas hjemmeside. 

Social ansvarlighed

LEO Fondet har ikke en særskilt politik for social ansvarlighed (CSR), idet LEO-koncernens forretningsaktiviteter primært foregår i LEO Pharma. Klik her for at se LEO Pharmas CSR strategi