Bestyrelse

Bestyrelse

Som en dansk erhvervsdrivende fond er LEO Fondet uafhængig af eksterne interesser og har ingen ejere eller personlige interessenter. Fondet ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Syv medlemmer er valgt i overensstemmelse med Fondets fundats, mens fire er repræsentanter valgt af medarbejderne i LEO Pharma A/S i overensstemmelse med gældende lov. Den daglige ledelse varetages af Fondets CEO og et lille ledelsesteam.

Fondet er underlagt sædvanligt tilsyn af de danske fondsmyndigheder, som sikrer, at bestyrelsen handler i overensstemmelse med gældende ret og Fondets fundats.

Bestyrelsens sammensætning afspejler de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at sikre, at LEO Fondet bedst opfylder fundatsens formål. En gang om året foretager bestyrelsen en evaluering for at sikre, at bestyrelsen har de nødvendige kompetencer og for at styrke bestyrelsens resultater og effektivitet med hensyn til samarbejde, processer og mødeeffektivitet.

Medlemmerne af LEO Fondets bestyrelse sidder også i bestyrelsen for Fondets helejede datterselskab LEO Holding A/S. Begge bestyrelser mødes mindst fire gange om året og afholder desuden et årligt seminar for at drøfte og opdatere strategier.

Arbejdet med overordnede strategier og Fondets uddelinger håndteres af LEO Fondets bestyrelse, mens aktiviteter vedrørende investeringer og vores aktive ejerskab af LEO Pharma håndteres af LEO Holdings bestyrelse.

Du kan læse mere på vores engelske hjemmeside https://leo-foundation.org/en/

Lars Olsen

Chairman
MD, MBA

Læs mere

Eivind Kolding

Vice chairman of the Board
MA Law, admitted to the Danish High Court
Læs mere

Allan Carsten Dahl

Principal Scientist
MSc Chemistry, PhD

Læs mere

Cristina Lage

Board member
MSc Economics

Læs mere

Anja Boisen

Board member
Læs mere

Senior Vice President Karin Jexner Hamberg, Member of the Board of Trustees at LEO Fondet-LEO Foundation

Karin Jexner Hamberg

Board member
Læs mere

Jannie Kogsbøll

Employee elected Board member
Process Assistant

Læs mere

Lars Green, Member of the LEO Foundation Board of Trustees

Lars Green

Board member CFO & Executive Vice President, Finance, IT & Legal, Novozymes A/S

Læs mere

Lars Kjøller

Senior Scientist
MSc (Library & Information Science), PhD (Molecular Biology)

Læs mere

Lotte Hjortshøj Larsen

PA & Project Coordinator
Diploma Graduate

Læs mere

Dr Peter Schwarz

Board member
Professor, MD, DMSci, Department of Endocrinology, Rigshospitalet & Institute of Clinical Medicine, Copenhagen University

Læs mere