Bevillinger og priser

Huden er menneskets største organ. En ud af fire personer vil på et givent tidspunkt lide af en hudsygdom, som ofte er synlig og stigmatiserende – og i nogle tilfælde invaliderende. Der er derfor behov for meget mere forskning i hud og hudsygdomme for at sikre bedre diagnoser og behandlinger og i bedste fald en kur til de millioner af mennesker, der lever med en hudsygdom.

I LEO Fondet ønsker vi at gøre en forskel med vore bevillinger og priser – og det langsigtede mål er at støtte den bedste internationale forskning indenfor dermatologi og gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for forskning i hud og hudsygdomme.

Hvad yder LEO Fondet støtte til?

Vi støtter forskning, der forbedrer vores basale forståelse af huden, herunder de medicinske, biologiske, kemiske og farmakologiske mekanismer, der indgår i hudsygdomme.

Vi støtter også forskning vedrørende kliniske problemer hos personer, der har risiko for at udvikle eller har udviklet en hudsygdom, herunder hvordan det påvirker deres livskvalitet samt de samfundsmæssige omkostninger ved hudsygdomme.

Endelig støtter vi naturvidenskabelige undervisnings- og formidlingsaktiviteter med fokus på hud og hudsygdomme.

LEO Fondet har ingen immaterielle rettigheder til de resultater, som vores filantropiske aktiviteter frembringer. Vi lægger dog vægt på, at resultaterne deles med offentligheden, patienter og sundhedsfaglige personer.

Bevillinger og priser

LEO Fondet uddeler fire typer bevillinger og priser

 • Bevillinger i Åben konkurrence, der uddeles til de bedste internationale forskningsprojekter inden for dermatologi – ansøg her
 • Strategiske bevillinger, der uddeles med henblik på at opbygge, udvikle eller styrke den bedste dermatologiske forskning inden for bestemte områder. LEO Fondet inviterer til indsendelse af ansøgninger om strategiske bevillinger
 • Bevillinger indenfor Uddannelse og formidling. Uddeles for at støtte fødekæden af fremtidige forskere gennem aktiviteter i Danmark inden for uddannelse og formidling med fokus på naturvidenskab, hud og hudsygdomme. LEO Fondet inviterer til indsendelse af ansøgninger om disse bevillinger
 • LEO Fondets priser (LEO Foundation Awards), der uddeles hvert år til dygtige unge forskere fra hele verden, som yder et enestående bidrag til forskningen i dermatologi

Alle bevillinger og priser godkendes af LEO Fondets bestyrelse. Derudover har bestyrelsen etableret evalueringsprocedurer for at sikre, at støtte gives til den bedste forskning og de bedst kvalificerede ansøgere.

LEO Fondet støtter ikke

 • Studerende og/eller akademiske afgifter undtaget ph.d.-afgift
 • Administrations- og overheadomkostninger der overstiger fem procent
 • Deltagelse i indenlandske møder og kurser
 • Passiv deltagelse ved konferencer
 • Rejser, hvor flere personer fra samme forskningsenhed eller -afdeling deltager
 • Udgifter, der er afholdt før ansøgning er indsendt eller bevilling tildelt
 • Forskningsprojekter om hudcancer
 • Forskningsprojekter, der involverer kommercielle virksomheder
 • Forskningsprojekter, der involverer kommerciel stoftester
 • Kommercielle kliniske forsøg og register-baserede studier der tester medicinske stoffer
 • Ansøgninger fra andre fonde eller foreninger, inklusiv patientforeninger
 • Herudover støttes ikke ansøgninger, der ikke indsendes via det online ansøgningssystem eller ansøgninger, der ikke er i overensstemmelse med vores ansøgningskrav og vejledning

 

Conflict of Interest Policy – please follow this link