LEO Fondets Årsrapport 2019 er nu offentliggjort

LEO Foundation Annual Report 2019

Højt afkast på DKK 2.3 milliarder på LEO Fondets investeringer og en betydelig fremgang i LEO Pharmas transition mod innovative behandlinger af hudsygdomme.

 Hovedpunkterne i årsregnskabet er:

  • LEO Group præsterede i 2019 et samlet overskud på DKK 389 millioner, hvilket er en tilbagegang i forhold til 2018, hvor overskuddet var på DKK 708 millioner. Tilbagegangen skyldes øgede investeringer i forskning og udvikling samt engangsindtægter i 2018.
  • LEO Pharma havde salgsindtægter på DKK 10.8 milliarder, hvilket repræsenterer en vækst på 7% eksklusiv frasalg, valutaeffekter og andre engangseffekter. LEO Pharma øgede indtjeningen (EBITDA) på sin etablerede produktportefølje fra 27% til 31%, mens investeringer i forskning og udvikling steg til 23% af omsætningen. Tralokinumab, en innovativ biologisk lægemiddelkandidat under udvikling til behandling af moderat til svær eksem, nåede de primære og sekundære effektmål i de kritiske fase 3 forsøg, og selskabet kan dermed forberede indsendelse af registreringsansøgninger til myndighederne i USA, Europa og Japan. Med aktiviteterne i 2019 har LEO Pharma yderligere styrket sin allerede attraktive pipeline af lægemiddelkandidater til det voksende marked for behandlinger mod hudsygdomme.
  • LEO Fondets finansielle investeringsaktiviteter gav et betydeligt afkast på DKK 2.3 milliarder svarende til 14.9% og øgede dermed Fondets samlede investeringsaktiver til DKK 15.2 milliarder. Afkastet på investeringerne var en fremgang i forhold til 2018, hvor afkastet var på -3.1% svarende til DKK -519 millioner.
  • LEO Fondet bevilgede uddelinger og priser for et samlet beløb på DKK 79 millioner, mens de samlede udbetalinger (inklusive milepælsbetalinger til tidligere års uddelinger) steg til DKK 100 millioner. 63% af LEO Fondets samlede bevillinger i 2019 blev givet til forskere i Danmark.
  • LEO Fondet udpegede i 2019 to nye medlemmer til Fondets bestyrelse, Anja Boisen, professor på DTU og Karin Hamberg, Senior Vice President i Lundbeck A/S.

 

LEO Fondets Årsregnskab 2019 kan læses og downloades her.

 

LEO Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde og vores primære formål er at sikre LEO Pharmas langsigtede succes som en global, forskningsbaseres medicinalvirksomhed.

LEO Fondet deler penge ud til filantropi og har som mål at støtte den bedste internationale forskning indenfor hudsygdomme og gøre Danmark til et globalt fyrtårn inden for hudforskning.

LEO Fondet forvalter finansielle aktiver på omkring DKK 15 milliarder med det formål at kunne understøtte LEO Pharmas langsigtede udvikling samt skabe afkast til at finansiere Fondets filantropiske uddelinger.

LEO Group er den samlede betegnelse for LEO Fondet, LEO Holding og LEO Pharma.