Årets Big Bang – AFLYST

Naturvidenskab er et effektivt værktøj til at forstå verden og ændre den til det bedre! Både forskning og erfaring viser, at en engageret og veluddannet lærer med stort fagligt overskud og didaktisk viden er den væsentligste enkeltfaktor i forhold til at fremme og fastholde elevers interesse for naturvidenskab.

Big Bang er Danmarks årlige konference for lærere indenfor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Formålet er at højne kvaliteten i undervisningen på danske grundskoler og ungdomsuddannelser og dermed motivere flere børn og unge til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse og karriere – til gavn for samfundet.

Big Bang opdaterer og inspirerer lærerne

På Big Bang får lærerne et kompetenceløft i form af ny viden, inspiration til konkret anvendelse i undervisningen samt en stor mulighed for videndeling blandt kolleger i hele landet.

Big Bang er et fælles initiativ med nogle af Danmarks stærkeste aktører på naturfagsområdet (Naturvidenskabernes Hus, CFU – Centre for Undervisningsmidler, Friluftsrådet, Københavns Universitet – Institut for Naturfagenes Didaktik). Forskere, undervisere og faglige ressourcepersoner fra bl.a. universiteter, professionshøjskoler, formelle og uformelle læringsmiljøer bidrager og deltager i konferencen.

LEO Fondet har netop støttet Big Bang 2020-2021 med 2 mio. kr.!

LEO Fondet ønsker på denne måde at bidrage til at skabe øget interesse for de naturvidenskabelige fag og øge antallet af forskere inden for STEM i fremtiden.

Big Bang 18.-19.marts 2020 er desværre aflyst! Læs mere her

Læs mere her om LEO Fondets bevillinger indenfor Uddannelse og formidling her. Bevillingerne uddeles for at støtte fødekæden af fremtidige forskere gennem aktiviteter i Danmark inden for uddannelse og formidling med fokus på naturvidenskab, hud og hudsygdomme. LEO Fondet inviterer til indsendelse af ansøgninger om disse bevillinger.