Ny og simpel metode identificerer stafylokokkers signalmolekyler

Ny metode identificerer stfylokokkers signalmolekyler. Professor Christian Adam Olsen, Københavns Universitet.

Hvordan og hvornår giver stafylokokker infektioner?

Professor Christian Adam Olsen og hans forskningsgruppe på Københavns Universitet har udviklet en ny og simpel metode til hurtigt at identificere stafylokokkers signalmolekyler. Jo flere signalmolekyler, der identificeres, jo bedre kan man forstå, netop hvordan og hvornår stafylokokker kan give infektion.

I snart 20 år har man vidst, at stafylokokker kommunikerer med hinanden ved hjælp af kemiske signalstoffer kaldet auto-inducerende peptider (AIP’er). AIP’erne findes kun i meget små koncentrationer omkring stafylokokbakterierne, og de har alle forskellig sammensætning. Derfor har det indtil nu været svært og meget ressourcekrævende for forskerne at undersøge dem nærmere.

Således skriver Dansk Kemi i nr. 100, 2019.

I Olsen Laboratory arbejder postdoc Bengt H. Gless videre på den nye metode, som gør det meget nemmere og hurtigere at identificere signalmolekylerne.

Læs mere om metoden her i Dansk Kemi

Når stafylokokbakterier bliver resistente over for antibiotika

Antibiotika-resistens bliver mere og mere udbredt, og det betyder, at der er et stigende behov for nytænkende løsninger. Stafylokokbakterier er den mest udbredte årsag til infektioner i huden. LEO Fondet har netop støttet Professor Christian Adam Olsens forskning med over 2 mio. kr., hvor han skal udvikle et nyt koncept, der skal blive i stand til at bekæmpe hudinfektioner – uden brug af antibiotika!

Læs mere om dette projekt her 

Novel quorum sensing inhibitors for anti-virulence treatment of skin infections caused by pathogenic Gram-positive bacteria