LEO Fondet udpeger to nye bestyrelsesmedlemmmer og får ny næstformand

LEO Fondet-LEO Foundation

LEO Fondet udpeger to nye medlemmer til LEO Fondets bestyrelse.

De to nye bestyrelsesmedlemmer er professor Anja Boisen, DTU Sundhedsteknologi, og Karin Jexner Hamberg, Senior Vice President, Medical & Regulatory Science, H. Lundbeck A/S. Samtidig er eksisterende bestyrelsesmedlem Eivind Kolding udpeget som ny næstformand.

Anja Boisen og Karin Jexner Hamberg tiltrådte den 27. februar 2019.

Anja Boisen har dybe rødder i den akademiske verden og er i dag professor ved DTU Sundhedsteknologi og direktør for forskningscentret IDUN. Hun er endvidere næstformand for Innovationsfonden og medlem af bestyrelsen i VILLUM FONDEN.

Karin Jexner Hamberg har en solid forståelse af hele værdiskabelseskæden inden for udviklingen af lægemidler. Hun er læge og arbejder i dag som Senior Vice President for Lundbeck med mere end 25 års international erfaring fra lægemiddelindustrien, herunder næsten 15 år i LEO Pharma. Hun har desuden poster i flere internationale organisationer som f.eks. EFPIA.

“Jeg er glad for at kunne byde Anja Boisen og Karin Jexner Hamberg velkommen i LEO Fondets bestyrelse. De har solid erfaring fra den akademiske verden og lægemiddelindustrien, og jeg ser frem til et spændende samarbejde. Det er afgørende, at LEO Fondets bestyrelse råder over en bred vifte af kompetencer for at kunne håndtere de mange opgaver, vi har som ejer af LEO Pharma, formueforvaltere og en fond med omfattende filantropiske aktiviteter,” siger formanden for LEO Fondet, Lars Olsen.

De to nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget for to år med mulighed for genudnævnelse.

Anja Boisen og Karin Jexner Hamberg afløser Ingelise Saunders og Jens Bo Olesen, der ikke genopstillede på grund af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer samt grænsen for, hvor længe de må sidde i bestyrelsen.

Læs mere om LEO Fondets bestyrelse her

 

Professor Anja Boisen, Member of the Board of Trustees at LEO Fondet-LEO Foundation
Professor Anja Boisen, Member of the Board of Trustees at LEO Fondet-LEO Foundation
Senior Vice President Karin Jexner Hamberg, Member of the Board of Trustees at LEO Fondet-LEO Foundation
Senior Vice President Karin Jexner Hamberg, Member of the Board of Trustees at LEO Fondet-LEO Foundation

Kontakt:

CEO Jesper Mailind, via Communication Specialist Charlotte Malassé, + 45 23 65 32 27, Charlotte.malasse@leo-foundation.org